ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU NA ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE POMIESZCZENIA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRAŚLU
ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu
ul. Józefa Piłsudskiego 17
16-030 Supraśl
Tel. 857183533
REGON 050362158
NIP 966-139-67-78
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w rozpoznaniu rynku przeprowadzanym w celu rozeznania cenowego i ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na remont pomieszczenia nr 11 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu
Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku firm działających w branży budowlanej oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
W przypadku Państwa zainteresowania przyszłym zamówieniem uprzejmie prosimy o przesłanie prezentacji oferty wraz z wyceną.
Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania wraz z prezentacją oferty na wzorze stanowiącym załącznik do zaproszenia pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie MOPS w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 17 16-030 Supraśl  do dnia 30 czerwca 2024r.
Opis przedmiotu zamówienia
 
  1. Przedmiotem zamówienia są na roboty remontowe i renowacyjne pomieszczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu
  1. Celem zamówienia jest wykonanie robót zgodnie z załącznikiem do zaproszenia do udziału w rozeznaniu rynku na roboty remontowe i renowacyjne pomieszczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu
  1. W ramach realizacji zamówienia :
1) Wykonawca wykona roboty budowlane w ramach Generalnego Wykonawstwa wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, uzyska bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie obiektu (wykonanie protokołów odbioru, deklaracji zgodności użytkowych materiałów, inwentaryzacji powykonawczej itp.).
2) Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej OC przez cały okres realizacji i gwarancji, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3) Do wykonania zadania Wykonawca użyje materiałów własnych.
4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi i sztuką budowlaną.
5) Wykonawca wykona roboty budowlane w sposób umożliwiający bieżącą działalność zakładu
6) Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy, za szkody wyrządzone podczas budowy oraz ewentualne wypadki wynikające z działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy.
7) W ramach pełnej odpowiedzialności Wykonawca odpowiada także za szkody lub wypadki wynikające z działania lub zaniechania podwykonawców oraz osób którym powierzył wykonanie określonych robót.
8) Zlecenie określonej części zadania podwykonawcom jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego i tylko tym podwykonawcom, na których Zamawiający wyrazi zgodę. Negocjacje w tym zakresie mogą dotyczyć zakresu podzlecanych robót, podziału kompetencji oraz wpływu na harmonogram wykonania zadania.
9) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów.
10) Zakończenie prac ma być potwierdzone protokołami częściowymi i protokołem odbioru końcowego.
11) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto umowy za każdy dzień opóźnienia, a przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto umowy.
  1. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu
  1. Józefa Piłsudskiego 17
16-030 Supraśl
  • Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2024r.
  1. Wykaz załączników:
1)  Formularz wyceny -  Załącznik Nr 1
2)  Wykaz robót budowlanych

 

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.