Asystent rodziny w gminie Supraśl

W 2012r. przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Supraślu do realizacji zadanie własne gminy związane z wdrożeniem ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W MOPS w Supraślu jest zatrudniony asystent rodziny.

Kim jest asystent rodziny?

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie wywiadu środowiskowego. Jeżeli wywiad potwierdzi występowanie w rodzinie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych, kierownik przydziela tej rodzinie asystenta rodziny, który podejmuje indywidualną pracę z rodziną.

Asystent rodziny wykonuje swoją pracę z rodzinami na terenie Miasta i Gminy Supraśl w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę po wcześniejszym podpisaniu ich zgody. Praca z rodziną jest prowadzona również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Wsparcie rodzin poprzez przydzielenie asystenta ma przeciwdziałać odbieraniu dzieci rodzicom i umieszczeniu ich w różnych formach opieki zastępczej.

Na wniosek pracowników socjalnych asystenturą objętych jest obecnie 10 rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi i jedna rodzina monitorowana po zakończeniu pracy z rodziną. Asystent rodziny zatrudniony w MOPS w Supraślu w roku 2017 ma do wykonania szereg zadań określonych w art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na początku współpracy asystent w porozumieniu z pracownikiem socjalnym oraz wspólnie z rodziną określa podstawowe problemy i potrzeby występujące w danej rodzinie. Stanowi to punkt wyjścia do opracowania planu pracy z rodzinami.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez asystenta rodziny jest udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania edukacyjne w kierunku gospodarowania budżetem domowym, planowanie i monitorowanie wydatków, nauka oszczędnego gospodarowania finansami stanowi punkt wyjścia do poprawy sytuacji materialnej a co za tym idzie sytuacji życiowej rodziny. W dalszej kolejności asystent mobilizuje podopiecznych do poszukiwania pracy zarobkowej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Bardzo ważnym elementem pracy asystenta rodziny jest udzielanie rodzinom wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych, a co najważniejsze wychowawczych z dziećmi. Zadanie to jest realizowane poprzez działania o charakterze edukacyjnym w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi Prowadzone są również indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców. Istotnym zadaniem w tym wypadku jest nawiązanie kontaktu ze szkołami, które stanowią nieocenione źródło informacji w pracy asystenta. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym jak również z wychowawcą dziecka stanowi podstawę w dalszej pracy z rodziną, umożliwiając nie tylko diagnozę i pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów lecz również możliwość przeciwdziałania powstawaniu nowych.

Asystent rodziny wspiera również aktywność społeczną rodziny. Podejmowane są tu działania w kierunku integrowania rodziny z otoczeniem, jak również wdrażanie dzieci i rodziców do korzystania z różnych dóbr życia kulturalnego, uspołecznianie dzieci poprzez stwarzanie możliwości nawiązywania nowych znajomości i kontaktów z rówieśnikami.

Nieodłącznym elementem pracy asystenta jest współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się na rzecz dziecka i rodziny działającymi na terenie gminy Supraśl jak również w Białymstoku.

W sytuacjach kryzysowych asystent rodziny podejmuje również działania interwencyjne i zaradcze we współpracy z pracownikami socjalnymi jak również innymi jednostkami zaangażowanymi w pracę z rodziną.

Asystent rodziny jest zatem osobą, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne od niej wymagają. Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

 

Lista_adwokatów_Białystok.pdf

Gminny program wspierania rodziny 2016 2018.pdf

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.