BO wyniki

Podajemy ostateczne wyniki głosowania na zadania proponowane do realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl na rok 2019

 

Nazwa zadania

Ilość ważnie oddanych głosów

PROJEKT NR 5 - Budowa nowoczesnego placu zabaw i kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu z O.I. im. Jana Pawła II w Supraślu
Wartość projektu: 1 200 000 zł

1327

PROJEKT NR 3 - Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu przyjazna rowerzystom
Wartość projektu: 97 200 zł

1286

PROJEKT NR 11 - Budowa miejsc parkingowych przy Kościele p.w. Świętej Trójcy, Teatrze Wierszalin i Domu Ludowym, wraz z modernizacją ulic ks. O.Sidorowicza i jej łącznikiem oraz fragmentów ul. Kościelnej i J.Piłsudskiego w Supraślu
Wartość projektu: 1 130 000 zł

1206

PROJEKT NR 12 - Place zabaw, boiska i siłownie zewnętrzne we wsiach: Ogrodniczki, Ciasne i Karakule
Wartość projektu: 1 500 000 zł

1188

PROJEKT NR 13 - Siłownie, place zabaw i doposażenie oraz modernizacja boisk w Sobolewie, Henrykowie, Grabówce, Zaściankach i Supraślu. Etap II.
Wartość projektu: 1 500 000 zł

1046

PROJEKT NR 9 - Projekt i wykonanie oświetlenia Szosy Baranowickiej w Sobolewie (na odcinku ok. 1700 m. od ronda w Grabówce do Pomnika
Pomordowanych w Grabówce)
Wartość projektu: 1 500 000 zł

341

PROJEKT NR 2 - Rewitalizacja byłego wysypiska śmieci w Sowlanach - I etap
Wartość projektu: 1 500 000 zł

332

PROJEKT NR 10 - Poprawa bezpieczeństwa i rekreacji w Grabówce (budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 65 od skrzyżowania ul. Szosa Supraska do skrzyżowania ul Malinowej ul. Białostocką)
Wartość projektu: 1 500 000 zł

204

PROJEKT NR 1 - Projekt i utwardzenie ulicy Weneckiej
w Zaściankach z polbruku wraz z chodnikami
Wartość projektu: 600 000 zł

200

PROJEKT NR 6 - Zakup sprzętu do fitnessu i siłowni w Grabówce
(działka przy Przedszkolu Samorządowym w Grabówce)
Wartość projektu: 106 000 zł

184

PROJEKT NR 8 - Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw przy ul. Górka Tomka w Zaściankach
Wartość projektu: 114 700 zł


156

 

 

Ostatecznie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl na 2019 rok przechodzą następujące projekty:

PROJEKT NR 5 - Budowa nowoczesnego placu zabaw i kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu z O.I. im. Jana Pawła II w Supraślu

PROJEKT NR 3 - Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu przyjazna rowerzystom

PROJEKT NR 12 - Place zabaw, boiska i siłownie zewnętrzne we wsiach: Ogrodniczki, Ciasne i Karakule

W związku z §7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Supraśl na 2019 r. stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia RO.0050.1.44.2018 Burmistrza Supraśla z dnia 01.09.2018 r. do Budżetu Obywatelskiego mogą wejść nie więcej niż dwa zadania pochodzące z danego sołectwa lub miejscowości” . Dlatego też projekt nr 11 pt. „ Budowa miejsc parkingowych przy Kościele p.w. Świętej Trójcy, Teatrze Wierszalin i Domu Ludowym, wraz z modernizacją ulic ks. O.Sidorowicza i jej łącznikiem oraz fragmentów ul. Kościelnej i J.Piłsudskiego w Supraślu”, który znalazł się na trzecim, co do ilości oddanych głosów miejscu, nie został zakwalifikowany do realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

budzet obywatelski 2019 film

 

 

Co może zrobić 20 osób?

Wybudować nowy plac zabaw, zrewitalizować park miejski, oświetlić drogę?

A co Ty zaproponujesz?

Masz pomysł na jaką inwestycję wydać 3 miliony złotych

z Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl na 2019 rok ???

 Wspólnie zadecydujmy o inwestycjach w Naszej Gminie!

 Radosław Dobrowolski Burmistrz Supraśla

 

 

Krok 1 zgłoś swój pomysł na to, co ma powstać w Twojej okolicy

od 10 września - do 10 października 2018r.

Zasady:

 1. Pobierz formularz zgłoszenia (kliknij) projektów
 2. W kilku zdaniach opisz na czym będzie pole­gało zadanie - pomysł, uzasadnij, podaj przy­bliżony koszt jego realizacji.
 3. Znajdź min. 20 mieszkańców gminy Supraśl, którzy poprą Twój pomysł (nie dotyczy orga­nizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Supraśl).
 4. Złóż formularz w Urzędzie Miejskim w Supra­ślu, w filii Urzędu – w Zaściankach

UWAGA! Wartość zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 50% całej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

Proponowane zadania mogą dotyczyć:

 • • budowy/remontów/rewitalizacji/przebudowy/ rozbudowy/uzupełnienia/zagospodarowania infrastruktury drogowej, wodociągowej i kana­lizacyjnej dróg,
 • • budowy/remontów/rewitalizacji/przebudowy/ rozbudowy/uzupełnienia/zagospodarowania oświetlenia drogowego,
 • • budowy/przebudowy/ rozbudowy/remontu obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 • • budowy/remontów/rewitalizacji/przebudowy/ rozbudowy/uzupełnienia/zagospodarowania parków, skwerów, miejsc pamięci narodowej itp.
 • • budowy/remontów/rewitalizacji/przebudowy/ rozbudowy/uzupełnienia/zagospodarowania dróg.

 

Krok 2 weryfikacja

 

Na etapie weryfikacji pomysły-zadania, będą sprawdzane pod względem ich zgodności.

 

Krok 3 ogłoszenie listy zadań biorących udział w głosowaniu

23 października 2018 r.

 

 

Krok 4 GŁOSOWANIE

05 listopada – 19 listopada 2018 r.

Można zagłosować na maksymalnie 3 zadania.

Głosujemy za pomocą kart do głosowania (pobierz - kliknij), które będą dostępne na stronie www.suprasl.pl oraz w wyznaczonych miejscach (patrz tabela). Można także zeskanować wypełnioną kartę do głosowania i przesłać ją na adres budzetobywatelski2019@suprasl. pl w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2019 – głosowanie.

Wykaz miejsc do głosowania na wybrane przez siebie zadania (kliknij)

 

Krok 5 wyniki głosowania

listopad/grudzień 2018r.

Do realizacji zostaną przeznaczone zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wy­czerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywa­telski, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 zadania pochodzące z danego sołectwa/miejscowości.

Oficjalna lista zadań, które zostaną zrealizowane w 2019 roku zostanie podana do publicznej wia­domości na stronie www.suprasl.pl oraz w lokalnych mediach.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia zadania proponowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl na rok 2019 + Lista osób popierających zadanie

Zgoda właściciela nieruchomości na udostępnienie i wykorzystanie nieruchomości w celu realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl na rok 2019

Zarządzenie Nr RO.0050.1.44.2018 Burmistrza Supraśla z dnia 01.09.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Supraśl dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl na 2019 rok jako części budżetu Gminy Supraśl
na 2019 rok

Wykaz miejsc do głosowania na wybrane przez siebie zadania (kliknij)

KARTA DO GŁOSOWANIA (kliknij)

 

-----------------------------------------------------------------------------

OPIS WNIOSKÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM GMINY SUPRAŚL NA 2019 r.

 

Wniosek nr 1 - Projekt (całości ulicy) i utwardzenie ulicy Weneckiej w części zamieszkałej w Zaściankach z polbruku wraz z chodnikami - 600 000 zł;

Wniosek nr 2 - Rewitalizacja byłego wysypiska śmieci na powierzchni ok. 5,4 ha w Sowlanach - I etap -1 500 000 zł,

Wniosek nr 3 - Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu przyjazna rowerzystom -97 200 zł, zakłada budowa parkingu dla 60 rowerów, wraz z utwardzeniem miejsca przeznaczonego na ten cel, oświetlenie parkingu dla rowerów, montaż monitoringu wizyjnego, ławek, koszy na śmieci oraz zasadzenie zieleni przy parkingu;

Wniosek nr 5 - Budowa nowoczesnego placu zabaw i kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu z O.I. im. Jana Pawła II w Supraślu z bezpieczną nawierzchnią, budowa nowych chodników, miejscami postojowymi dla rowerów, parkingu przy przedszkolu wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych, montażem monitoringu wizyjnego i zagospodarowaniem terenów zielonych - 1 200 000 zł,

Wniosek nr 6 - Zakup sprzętu do fitnessu i siłowni w Grabówce (działka przy Przedszkolu Samorządowym w Grabówce) czyli urządzenie mini siłowni i zakup sprzętu (10 stanowisk) do zajęć rekreacyjnych - 106 000 zł,

Wniosek nr 8 - Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw przy ul. Górka Tomka w Zaściankach za kwotę 114 700 zł polegać ma na  wymiana nawierzchni, unowocześnieniu i uatrakcyjnieniu placu zabaw w Zaściankach przy ul. Górka Tomka oraz zakupie i montażu urządzeń zabawowych: karuzela, wspinaczka, zjeżdżalnia, drabinka, huśtawki, sprężynowce, piaskownica, trampolina,

Wniosek nr 9 - Projekt i wykonanie oświetlenia Szosy Baranowickiej w Sobolewie na odcinku ok. 1700 m. od ronda w Grabówce do Pomnika Pomordowanych w Grabówce - 1 500 000 zł,

Wniosek nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa i rekreacji w Grabówce (budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 65 – Szosy Baranowickiej od skrzyżowania ul. Szosa Supraska do skrzyżowania ul Malinowej ul. Białostocką) - 1 500 000 zł,

Wniosek nr 11 - Budowa miejsc parkingowych przy kościele pw. Świętej Trójcy, Teatrze Wierszalin i Domu Ludowym, wraz z modernizacją ulic ks. O. Sidorowicza i jej łącznikiem oraz fragmentów ul. Kościelnej i J. Piłsudskiego w Supraślu w tym, budowa nawierzchni dróg z kostki brukowej i płyt chodnikowych, modernizacja kanalizacji deszczowej i montaż lepszego oświetlenia ulic i parkingów za kwotę 1 130 000 zł;

Wniosek nr 12 - Place zabaw, boiska i siłownie zewnętrzne we wsiach: Ogrodniczki, Ciasne i Krakule -1 500 000 zł polegać ma na:
1) w Ogrodniczkach:
a)   budowie budynku szatni z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i podstawowym wyposażeniem technicznym: montaż alarmu i kamer, ustawienie stojaków na rowery 6 stanowiskowe x 2, ustawienie kosza na śmieci i ławki,
b)   budowie małego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią łączącego w sobie 5 dyscyplin sportowych o nawierzchni syntetycznej na odpowiedniej podbudowie dynamicznej wraz z wyposażeniem (zestaw: dwa kosze do koszykówki, dwie bramki do piłki nożnej/ręcznej, dwa słupki do siatkówki/tenisa), montaż oświetlenia i piłkochwytów,
c)  budowie siłowni zewnętrznej: montaż urządzeń (narciarz, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, drabinka, wioślarz, wieża sprawnościowa, drabinki, wyciskanie siedząc/wyciąg górny-zestaw dla niepełnosprawnych), nawiezienie, wyrównanie terenu, bezpieczna nawierzchnia przy urządzeniach,
d) remoncie/modernizacji boiska sportowego: nawiezienie, wyrównanie terenu boiska, zasianie, montaż lamp do istniejących słupów, kamery z rejestratorem ruchu i nagrywaniem - 3 szt, piłkołapy, trybuny przenośne zewnętrzne trzyrzędowe z kratowym podestem,
e)   remoncie/modernizacji/budowie placu zabaw:  budowa/montaż urządzeń ( karuzela z kierownicą, huśtwaka 'bocianie gniazdo', altanka drewniana dla 10-12 osób, stół betonowy do grę w szachy z ławkami, stoliki piknikowe z ławkami (2szt) ławka drewniana z oparciem (3szt), stojak na rowery 6 miejscowy (2szt), kosz na śmieci (3 szt),
f) remoncie/modernizacji/budowie ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego wokół budynku, boiska wielofunkcyjnego oraz boiska trawiastego, który jest spójny z całym kompleksem sportowo-rekreacyjnym.

2) w Ciasnem:
a)  remoncie/modernizacji świetlicy wiejskiej,
b) budowie sceny letniej wraz z zadaszeniem przy budynku świetlicy wiejskiej,
c) budowie siłowni zewnętrznej: montaż urządzeń (rower, narciarz, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, drabinka, ławka, wahadło, wioślarz, wieża sprawnościowa, drabinki, wyciskanie siedząc/wyciąg górny-zestaw dla niepełnosprawnych), nawiezienie, wyrównanie terenu, budowa bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach.

3) w Karakulach:
a) remoncie/modernizacji boiska sportowego: nawiezienie, wyrównanie terenu boiska, zasianie, budowa oświetlenia  - 4 słupy z latarniami, montaż uniwersalnych słupów do siatki + siatka (piłka siatkowa, babington), piłkochwyt od strony wschodniej, kamery z rejestratorem ruchu (również nocą) i nagrywaniem - 2 szt, trybuny zewnętrzne dwurzędowe z podestem, odnowienie całego ogrodzenia wokół terenu rekreacyjno – sportowego,
b) budowie/modernizacji placu zabaw: budowa/montaż urządzenia linowo-wspinaczkowego typu 'małpi gaj', budowa bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach już istniejących i nowych,
c)  budowie/modernizacji siłowni zewnętrznej: montaż urządzeń (narciarz, motyl, prasa nożna), budowa bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach już istniejących i nowych,
d)  przebudowie/modernizacji altany wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół (zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją w granicach kwoty i powierzchni     nieruchomości do tego przeznaczonej): montaż ażurowych ścian w celu wzmocnienia konstrukcji (z trzech stron), budowa kominko - grilla przy istniejącej altanie, doświetlenie altany i placu, zakup ławek parkowych 2 szt., nawiezienie, wyrównanie, zasianie trawy pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną,
e)  remoncie magazynku o pow. 21m.kw.: zabudowa zbędnych otworów, zakup i wstawienie nowych drzwi i okna, otynkowanie wewnątrz i na zewnątrz,
f) budowie parkingu (od ul. Zagumiennej) - pow. 200m.kw. : wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, ułożenie kostki brukowej, oznakowanie miejsc parkingowych, montaż stojaka na rowery 6 miejsc.

Wniosek nr 13 - Siłownie, place zabaw i doposażenie oraz modernizacja boisk w Sobolewie, Henrykowie, Grabówce, Zaściankach i Supraślu. Etap II - 1 500 000 zł zakłada działania na:

1) placu przy świetlicy wiejskiej w Henrykowie: montaż systemu nawadniającego boisko, oświetlenie boiska lampami solarnymi, ustawienie trybuny z zadaszeniem, montowanie piłkochwytu, zagospodarowanie terenu przed świetlicą.     

2) boisku wiejskim w Sobolewie: montaż systemu nawadniającego boisko, oświetlenie boiska, ustawienie trybun z zadaszeniem,

3) działce za Przedszkolem Samorządowym w Grabówce (ul. Leszczynowa):

 1. a) budowa placu zabaw i boiska na działce za Przedszkolem Samorządowym w Grabówce (ul. Leszczynowa): boisko do gry w piłkę i kosza, betonowy stół do tenisa stołowego, asfalt na ścieżkę do nauki jazdy na rowerze, rolkach, wrotkach, zestaw ze zjeżdżalniami, zestaw zabawowy Bank, mała zjeżdżalnia, piaskownica, zestaw zabawowy Małpi Gaj, huśtawka wahadłowa podwójna + gniazdo, karuzela z siedziskami, tablica do pisania kredą, bujak Konik bujak Motorek, ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery, linarium, mrowisko,
 2. b) Budowa siłowni: wahadło, prasa nożna, wioślarz, wyciąg górny, biegacz, orbitrek, koła tai chi, drabinka, wyciskanie siedząc, podciąg nóg, ławka, prostownik pleców, twister siedząc, ogrodzenie, oświetlenie, trawa na boisko,
 3. c) Oświetlenie, ogrodzenie i monitoring na boisku wiejskim na ul. Jodłowej w Grabówce.

4) w Supraślu: działki nr: 33/17 – plac zabaw ul. Majowa oraz dz. nr. 2059 i 2067 – przy ul. Ojców Bazylianów i Wróblewskiego:

 1. a) doposażenie istniejącego placu zabaw i modernizacja boiska, montaż ławek z oparciem i koszy na śmieci, dwa zestawy zabawowe, stojak na rowery, boisko do gry w piłkę i kosza,
 2. b) budowa siłowni zewnętrznej: biegacz, orbitrek, koła tai chi małe, drabinka, podciąg nóg, ławka, prostownik pleców, twister siedząc, wahadło, prasa nożna, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc,
 3. c) budowa ogrodzeni, oświetlenia, montaż monitoringu.                                                                                   

5) boisku przy ul. Górka Tomka w Zaściankach: modernizacja nawierzchni boiska, nawodnienie boiska, oświetlenie, ustawienie trybuny z zadaszeniem.

 

 -----------------------------------------------------------------------------

Tu możesz pobrać „Formularz zgłosze­nia zadania proponowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 r.” oraz „Kartę do głosowania”

Miejscowość

Punkt

Strona www.suprasl.pl

Supraśl

- Urząd Miejski w Supraślu - Punkt Obsługi Interesanta
ul. Piłsudskiego 58

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu
ul. Piłsudskiego 17

- Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
ul. Cieliczańska 1

- Zespół Szkół Sportowych
ul. Piłsudskiego 1

- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu
ul. Piłsudskiego 1A

Zaścianki

- Urząd Miejski w Supraślu – Filia w Zaściankach
ul. Szosa Baranowicka 58/4

- Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Zaściankach
ul. Szosa Baranowicka 58/4

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu - punkt w Zaściankach
ul. Szosa Baranowicka 37

Ciasne

- Sołtys

- Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej
ul. Zielona 3

- Sklep spożywczy w Ciasnem

Cieliczanka

Sołtys

Grabówka

Sołtys

Henrykowo

- Sołtys

- Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej
Henrykowo nr 10/B

Jałówka

Sołtys

Karakule

- Sołtys

- Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej
w Karakulach

ul. Karakule 74

Kolonia Grabówka

Sołtys

Kolonia Zaścianki

Sołtys

Łaźnie

Sołtys

Ogrodniczki

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach
ul. Szkolna 3

- Sołtys

- Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej
w Ogrodniczkach

ul. Białostocka 57

Sobolewo

- Zespół Szkół w Sobolewie

ul. Podlaska 8

- Sołtys

- Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej
w Sobolewie

ul. Szosa Baranowicka 94

Sokołda

Sołtys

Sowlany

- Sołtys

- Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej
w Sowlanach

ul. Świętego Krzyża 9

Surażkowo

Sołtys

Woronicze-Międzyrzecze

Sołtys

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.