Szanowni mieszkańcy gminy Supraśl

Zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej występowania problemu przemocy domowej.

W związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027 zależy nam na dokonaniu diagnozy stanu wiedzy mieszkańców gminy Supraśl na temat przemocy domowej i skali jej występowania. Wyniki ankiety zostaną opracowane i przyczynią się do skuteczniejszego przeciwdziałania problemu przemocy w gminie Supraśl.

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj

Dziękujemy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraslu

 

stop.jpg

 

Aktualny informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w powiecie białostockim oraz ulotka dotyczącą naboru

do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

Ulotka informacyjna kor edu

pcpr1

pcpr2

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005r. Nr 180, poz.1493) przemoc domowa to wszelkie incydenty gróźb, przemocy lub nękania (psychologicznego, fizycznego, seksualnego, ekonomicznego lub emocjonalnego) między osobami dorosłymi, którzy żyją w związku partnerskim lub są członkami tej samej rodziny, niezależnie od płci i orientacji seksualnej.

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE POWIADOM:

                     Policję (997 lub 112)

Komisariat Policji w Wasilkowie ul. Dworna 4

tel. (85) 710 40 34 

Posterunek Policji w Supraślu ul. Kościelna 2

tel. (85) 670 - 41 - 63

                     Prokuraturę

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 103 tel. (085) 66 56 700


NA TERENIE GMINY SUPRAŚL MOŻESZ ZWRÓCIĆ SIĘ DO:

                     Zespołu Interdyscyplinarnego w Supraślu, tel. 507 457 428

                     Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu, ul. Piłsudskiego 17 tel. (085) 7132 767lub siedziba MOPS w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 37 tel. (085) 741 87 30

                     Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Supraślu ul.Piłsudskiego 58 tel.857132765

 

BEZPŁATNE  DYŻURY PSYCHOTERAPEUTY ds. UZALEŻNIEŃ

Pani  dr Agnieszki Filipek 

w  Punkcie Konsultacyjnym w Supraślu, ul. Piłsudskiego 3, piętro I (budynek starej gminy).

- po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu - tel.  572 183 266  

1/ we wtorek: od godz. 15.00 do godz. 18.00

2/we czwartek: od godz. 16.00 do godz. 20.00

3/w piątek: od godz. 9.00 do godz. 12.00

4/ w ostatnią niedzielę miesiąca: od godz. 15.00 do godz. 19.00

 

 

INNE PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM, DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Borsucza 2

1.Bezpłatne porady specjalistów:

- konsultant ds. przemocy w rodzinie - środy w godz. 14.00-18.00;

- prawnik świadczący poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz porad w sytuacjach kryzysowych – wtorki i środy w godz. 15.30-18.00

- specjaliści pracy z rodziną i pracownik socjalny - pracownicy PCPR - poniedziałek w godz. 8.00-16.00, wtorek - piątek w godz. 7.30-15.30

 Wizytę z w/w osobami należy umówić telefonicznie pod nr (085) 740 39 11.

2. Osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą zgłaszać się do programu oddziaływań korekcyjno –edukacyjnych. Zgłoszenie poprzedzone jest rozmową z konsultantem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. W Krasnem gm. Zabłudów istnieje 8 miejsc w mieszkaniach chronionych dla ofiar przemocy i ich rodzin.  Świadczenie w postaci umieszczenia w mieszkaniu chronionym udzielane jest na wniosek osoby dotkniętej przemocą, po zasięgnięciu opinii właściwego ośrodka pomocy społecznej. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest czasowy, a dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Istnieje możliwość natychmiastowego udzielenia schronienia w sytuacjach tego wymagających.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego określa Uchwała Nr XVII/148/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 83 poz.1248)

  • Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, ul. Świętojańska 22 lok. 1 tel. (085) 732 82 20

Bezpłatne dyżury psychologa

- poniedziałki i środy w godz. 15.00 – 19.00

- soboty w godz. 8.00 – 10.00

Bezpłatne dyżury prawnika

- poniedziałki i wtorki w godz. 14.00 – 18.00

- środy w godz. 15.00 – 19.00

  • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej (poradnictwo, pomoc prawna)

- Białystok, ul. Sienkiewicza 3 – piątki w godz. 17.00-19.00, co drugi piątek w godz. 16.00 – 20.00

  • Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Włókiennicza 7 tel. (085) 746 06 23, poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 20.00 – dla osób zamieszkujących/pracujących/uczących się w Białymstoku

- diagnoza, konsultacje i terapia dla rodzin z problemem przemocy i uzależnienia od alkoholu

- psychoterapia rodzinna, małżeńska i indywidualna dla osób doświadczających przemocy

  • Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki, ul. Gajowa 79 tel. (085) 652 54 94, poniedziałek – piątek w godz.8.00 – 16.00

- zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc wobec dziecka

- konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne oraz prawne

- prowadzona jest psychoterapia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów, diagnoza dzieci w kierunku występowania zjawiska przemocy, terapia indywidualna dzieci krzywdzonych, grupa socjoterapeutyczna dla dzieci

- Trening Zastępowania Agresji dla dzieci i młodzieży, Trening Umiejętności Prospołecznych dla dzieci do 7 r.ż.

- grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów

- przygotowanie dziecka i rodziny do uczestnictwa w procedurach sądowych

- białostocka infolinia w zakresie pomocy dzieciom krzywdzonym – tel. 801 000 180

  • Poradnia Rodzinna przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku

- bezpłatne porady psychologiczne – wtorki w godz. 13.00 – 16.00, piątki w godz. 12.00 – 15.00

- bezpłatne porady prawne – czwartki i piątki w godz. 15.00 – 18.00

- mediator rodzinny / psychoterapeuta – czwartki w godz. 12.00 – 15.00

Biuro TPD przyjmuje zgłoszenia i udziela informacji w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00 – 16.00 oraz we środy w godz. 11.00 – 18.00 pod nr tel. (085) 811 06 12

  • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 0801 120 002
  1. Porady psychologiczne:

- poniedziałek – sobota w godz. 10.00 – 22.00

- niedziela i święta w godz. 10.00 – 16.00

  1. Porady prawne:

- poniedziałek – wtorek w godz. 17.00 – 21.00 pod nr tel. (022) 666 28 50

- środy w godz. 18.00 – 22.00 pod nr infolinii

  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 0800 12 12 12

- poniedziałek – piątek w godz. 8.15-20.00

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W SUPRAŚLU

Na terenie Gminy Supraśl działa od października 2011r. Zespół Interdyscyplinarny. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie uchwały nr VII/63/11Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Zarządzenia Nr 0050/104/2011 Burmistrza Supraśla z dnia 20 października 2011r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego, Zarządzenia nr 0050.165.2016 Burmistrza Supraśla z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego, Zarządzenia nr 0050.214.2016 Burmistrza Supraśla z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego, Zarządzenia nr 0050.241.2016 Burmistrza Supraśla z dnia 04 listopada 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego oraz porozumień zawartych między Burmistrzem Supraśla, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. W skład Zespołu wchodzą pracownicy MOPS, policji, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, lekarz rodzinny z Przychodni Lekarskiej „Hipokrates w Sobolewie”.

Głównym celem działalności ZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację w tym zakresie; wsparcie osób doznających przemocy poprzez stworzenie efektywnie funkcjonującego systemu chroniącego ofiary przemocy oraz oddziaływanie ukierunkowane na sprawców przemocy w rodzinie.

Kalendarium

 Czerwiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.