ZASADY UBIEGANIA SIĘ O USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PRZYSŁUGUJĄ NIEODPŁATNIE, GDY:

DOCHÓD WŁASNY NIE PRZEKRACZA 150% KRYTERIUM DOCHODOWE:

- DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

1051,50 ZŁ

- DLA OSOBY W RODZINIE

792,00 ZŁ

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Koszt jednej godziny  usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,8% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość  2,0% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS (nie dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej wg. niżej podanych tabeli:

1)    osoby samotne i samotnie gospodarujące:

 

Dochód na osobę samotną lub samotnie gospodarującą w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

Powyżej 1051,50 zł – 1.261,80zł

5

Powyżej 1.261,80zł – 1402 zł

 10

Powyżej1402zł.– 1612,30zł

 20

Powyżej 1612,30zł – 1752,50 zł

 30

Powyżej 1752,50  zł – 1962,80 zł

 40

Powyżej 1962,80zł.

 50

2)    osoby w rodzinie:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

Powyżej 792 zł – 950,40 zł

 20

Powyżej 950,40 zł – 1056 zł

 30

Powyżej 1056 zł – 1214,40 zł

 40

Powyżej 1214,40zł. – 1320 zł

 50

Powyżej 1320 zł – 1478,40 zł

 60

Powyżej 1478,40zł.

70

 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone dla osób:

1) chorych psychicznie (wykazujących  zaburzenia psychotyczne),

2) upośledzonych umysłowo,

3) wykazujących inne zakłócenia  czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy  medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form  pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym

4) W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

 Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

 osoby samotnie gospodarującej

 osoby w rodzinie

do 701 zł

 nieodpłatnie

 nieodpłatnie

powyżej 701 zł do 928,83 zł

 1,5 %

 3,5 %

powyżej 928,83 zł  do 1156,65 zł

 3 %

 7 %

powyżej 1156,65 zł do 1314,38zł

 5 %

 11 %

powyżej 1314,38zł zł do 1542,20zł

 7 %

 15 %

powyżej 1542,20zł zł do 1664,88zł

 11 %

 20 %

powyżej 1664,88zł do 1787,55zł

 15 %

 25 %

powyżej 1787,55zł do 1857,66 zł

 22,5 %

 32,5 %

powyżej 1857,66 zł do 1927,75 zł

 30 %

 40 %

powyżej 1927,75 zł do 1980,33 zł

 45 %

 55 %

powyżej 1980,33 zł do 2032,90 zł

 60 %

 70 %

powyżej 2032,90 zł do 2173,10 zł

 75 %

 85 %

powyżej 2173,10 zł do 2313,30 zł

 90 %

 100 %

powyżej 2313,30 zł

 100 %

 100 %

Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia podania w tut. Ośrodku – ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu lub siedzibie pracowników socjalnych w Zaściankach – Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka w Supraślu pod nr tel. 7 183 533, 7 132 764; 7 132 768 i 7 132 767  oraz siedzibie Pracowników Socjalnych tut. Ośrodka w Zaściankach pod nr tel. 7 418 730 w godzinach: poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30 i piątek 8.00 – 16.00.

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Sierpień 2022 
PnWtŚrCzPtSoN
1234567
891011121314
161718192021
22232425262728
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Obchody Święta Wojska Po...

sierpień
poniedziałek
15
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Supraśl na uroczyste obchody Święta Wojska...
07:30

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.