ZASADY UBIEGANIA SIĘ O USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PRZYSŁUGUJĄ NIEODPŁATNIE, GDY:

DOCHÓD WŁASNY NIE PRZEKRACZA 150% KRYTERIUM DOCHODOWE:

- DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

1051,50 ZŁ

- DLA OSOBY W RODZINIE

792,00 ZŁ

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Koszt jednej godziny  usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,8% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość  2,0% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS (nie dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej wg. niżej podanych tabeli:

1)    osoby samotne i samotnie gospodarujące:

 

Dochód na osobę samotną lub samotnie gospodarującą w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

Powyżej 1051,50 zł – 1.261,80zł

5

Powyżej 1.261,80zł – 1402 zł

 10

Powyżej1402zł.– 1612,30zł

 20

Powyżej 1612,30zł – 1752,50 zł

 30

Powyżej 1752,50  zł – 1962,80 zł

 40

Powyżej 1962,80zł.

 50

2)    osoby w rodzinie:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

Powyżej 792 zł – 950,40 zł

 20

Powyżej 950,40 zł – 1056 zł

 30

Powyżej 1056 zł – 1214,40 zł

 40

Powyżej 1214,40zł. – 1320 zł

 50

Powyżej 1320 zł – 1478,40 zł

 60

Powyżej 1478,40zł.

70

 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone dla osób:

1) chorych psychicznie (wykazujących  zaburzenia psychotyczne),

2) upośledzonych umysłowo,

3) wykazujących inne zakłócenia  czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy  medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form  pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym

4) W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

 Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

 osoby samotnie gospodarującej

 osoby w rodzinie

do 701 zł

 nieodpłatnie

 nieodpłatnie

powyżej 701 zł do 928,83 zł

 1,5 %

 3,5 %

powyżej 928,83 zł  do 1156,65 zł

 3 %

 7 %

powyżej 1156,65 zł do 1314,38zł

 5 %

 11 %

powyżej 1314,38zł zł do 1542,20zł

 7 %

 15 %

powyżej 1542,20zł zł do 1664,88zł

 11 %

 20 %

powyżej 1664,88zł do 1787,55zł

 15 %

 25 %

powyżej 1787,55zł do 1857,66 zł

 22,5 %

 32,5 %

powyżej 1857,66 zł do 1927,75 zł

 30 %

 40 %

powyżej 1927,75 zł do 1980,33 zł

 45 %

 55 %

powyżej 1980,33 zł do 2032,90 zł

 60 %

 70 %

powyżej 2032,90 zł do 2173,10 zł

 75 %

 85 %

powyżej 2173,10 zł do 2313,30 zł

 90 %

 100 %

powyżej 2313,30 zł

 100 %

 100 %

Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia podania w tut. Ośrodku – ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu lub siedzibie pracowników socjalnych w Zaściankach – Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka w Supraślu pod nr tel. 7 183 533, 7 132 764; 7 132 768 i 7 132 767  oraz siedzibie Pracowników Socjalnych tut. Ośrodka w Zaściankach pod nr tel. 7 418 730 w godzinach: poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30 i piątek 8.00 – 16.00.

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.