01 znak siatka podstawowy kolor biale tlo

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 , którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym jest skierowany do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota finansowania na realizacje Zadania wynosi 174 100,80 zł.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi asystencji osobistej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2023r. poz. 647, 1407 i 1429), celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji: do dnia 31.12.2024r.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” ma za zadanie zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne. Zakres usług asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, która to osoba będzie kierowała realizacją świadczonych dla niej usług asystencji osobistej.

Cele Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Gmina przyznając usługę asystencji osobistej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą pełnić osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem, wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę. Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika.

Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności. W godzinach realizacji usługi asystencji osobistej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystencji osobistej finansowane ze środków publicznych.

Gmina Supraśl kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024, (stanowiącej załącznik Nr 7 do Programu - do pobrania poniżej lub do pobrania osobiście w siedzibie MOPS w Supraślu ul Józefa Piłsudskiego 17 lub Filii Urzędu Miejskiego w Supraślu – Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 58/4). 

Ilość osób którym zostaną przyznane usługi „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością” jest ograniczona i będzie dostosowana do ilości otrzymanych środków.

Do pobrania :

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx Karta zgłoszenia do Programu” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2023

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890.docx Karta zakresu czynności

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994.docx Klauzula

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.