Państwowe Gospodarstwe

Wody Polskie

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

BI.RET.070.472.2018.TR

DECYZJA

 

Na podstawie art. 24c ust. 1 i 2 w związku z art. 24b ust. 1, oraz na podstawie 27a ust. 1 i 2 oraz 3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Supraśl na okres 3 lat.

zatwierdzam

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat zgodnie z wnioskiem Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu z dnia 12 marca 2018 r.

Decyzja niniejsza stała się ostateczna w dniu 11.05.2018 r. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała Nr XLIII/544/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018 dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu na terenie Gminy Supraśl.

Taryfy przedstawiają się następująco:

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Taryfowa cena/stawka

Dopłata

Cena/stawka do zapłaty przez odbiorców

netto

z VAT*

brutto

netto

z VAT*

1.

W1

Gospodarstwa domowe usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, gospodarstwa rolne.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/ m3

1,71

1,85

-

1,71

1,85

2.

W2

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę tj. odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej oraz gmina na cele określone w art. 22 ustawy.

Cena za 1 m3dostarczonej wody

zł/ m3

1,71

1,85

-

1,71

1,85

3.

K1

Gospodarstwa domowe usług zbiorowego odprowadzenia ścieków, tj. w szczególności gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, gospodarstwa rolne.

Cena za 1 m3odprowadzanych ścieków

zł/ m3

8,90

9,61

2,31

6,76

7,30

4.

K2

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzenia ścieków, tj. odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej oraz gmina na cele określone w art. 22 ustawy.

 
Cena za 1 m3odprowadzanych ścieków

zł/ m3

8,90

9,61

-

8,90

 9,61
                 

 

Taryfy obowiązują od dnia 22 maja 2018 r. na okres 3 lat.

*)  Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

                                                                                               

                                                                                             Łukasz Jezior

                                                                                              Kierownik Zakładu

 

BI.RET.070.472.2018.TR

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Wrzesień 2021 
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.