O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Supraślu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r.  o godz.1800 .

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.
 2. Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021” oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu za 2020 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  2. w sprawie zmiany wpf na 2021 r.
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania,
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl (teren przy Rynku Kościuszki),
  5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl w rejonie ul. Nowy Świat,
  6. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Supraśl w roku 2021 r.”
  7. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Supraśl na rok 2021,
  8. w sprawie rozpatrzenia petycji,
  9. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2021 r.
  10. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej radnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.
 10. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374 z późn. zm.) informuję o warunkach odbywania Sesji Rady Miejskiej w Supraślu zwołanej na dzień 25 marca 2021 r.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość t.j. dyskusja i głosowania odbędą się poprzez system informatyczny.

Zachowując zasady bezpieczeństwa tj. odległości między uczestnikami sesji, na sali obrad wyznaczyłam 14 miejsc dla uczestników sesji i osób z publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesję Rady mają uczestnicy sesji tj. Radni, Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny i 3 osoby z obsługi Rady. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 14 osób, kolejne osoby nie będą wpuszczane. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmą wyznaczone przez Przewodniczącą Rady Miejsca.

Uczestnikom sesji i osobom z publiczności zostaną zapewnione jednorazowe środki ostrożności tj. maski ochronne, rękawiczki lateksowe i płyn dezynfekujący.

Sesja Rady Miejskiej w Supraślu, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu.

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

Kalendarium

 Czerwiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.