Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach M. Konopnickiej i Spółdzielczej
w Supraślu w ramach rozbudowy i modernizacji gminnego systemu gospodarki
wodno-kanalizacyjnej w Supraślu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Robota budowlana

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I. ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Supraśl, krajowy numer identyfikacyjny 5065914800000, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 85 7132725, 7132701, e-mail , faks +48 85 7132720, 7132725. Adres strony internetowej (URL): bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach M. Konopnickiej i Spółdzielczej w Supraślu w ramach rozbudowy i modernizacji gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Supraślu

Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2021

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: NIE
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Supraśl, w ul. M. Konopnickiej, ul. Spółdzielczej i ul. Dolnej, na dz. geod. nr 516/1, 540, 556, 559 - obręb Supraśl.

Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do dz. geod. nr 516/2 i 527 z uwagi na konieczność usunięcia uszkodzonego kanału sanitarnego, zlokalizowanego na działkach prywatnych.

Projekt przewiduje budowę kanału sanitarnego średnicy 200 mm, na odcinku S1 - S14, o łącznej długości 189,90m. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej połączona będzie z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej w punkcie S1 i S14. Jednocześnie, z uwagi na budowę kanału sanitarnego w nowej lokalizacji, zachodzi konieczność zmiany miejsca odprowadzenia ścieków z działek o nr geod. 516/2 i 527. Projekt obejmuje budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej średnicy 160mm, na docinkach S14 - P1.2 i S14 - P2.2, o łącznej długości 66,50mb.

W zakresie projektu wchodzi również przełączenie wszystkich istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do zrealizowanego kanału sanitarnego, zgodnie z częścią graficzną opracowania.

W ramach inwestycji należy zdemontować istniejące kanały sanitarne oraz studnie rewizyjne w pasie drogowym ulicy Konopnickiej, Spółdzielczej i Dolnej, poprzez wydobycie z gruntu. Istniejące odcinki kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej wyłączone z eksploatacji, na terenach prywatnych należy zlikwidować poprzez zamulenie mieszanką betonową, przy jednoczesnym demontażu studni rewizyjnych. Wszelkie prace demontażowe na terenach prywatnych prowadzić w uzgodnieniu z właścicielem terenu. Materiały rozbiórkowe należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokładny zakres przedmiotu zamówienia przedstawia opracowana dokumentacja projektowo-techniczna wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i warunkami, która stanowi załącznik do SWZ.

W zakres oferowanej ceny wchodzi pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą oraz opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Opłatę za zajęcia pasa drogowego w trakcie realizacji inwestycji w drogach innych niż Gminy Supraśl ponosi Wykonawca. W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić dojazd mieszkańcom oraz pojazdom służb ratunkowych.

Więcej informacji na temat budowy sieci kanalizacyjnej w ulicach Konopnickiej i Spółdzielczej, znajduje się pod adresem: 

https://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne--przetargi/zamowieniasektorowe/archiwum/rok2017/przebudowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-ulicach-m-konopnickiej-i-spoldzielczej-w-supraslu-w-ramach-rozbudowy-i-modernizacji-gminnego-systemu-gospodarki-wodno-kanalizacyjnej-w-supraslu-robota-budowlana-zp-271-1-5-2021-2021-03-08-2021-03-23-w-toku.html?vid=12867# 

Kalendarium

 Maj 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.