O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że XXII sesja Rady Miejskiej w Supraślu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r.  o godz.1800 .

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  2. w sprawie zmiany wpf na 2021 r.
  3. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  4. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 r.
  5. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Supraśl,
  6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Supraśl lub jej jednostkom organizacyjnym,
  7. w sprawie przedłużenia nazwy ul. Konwaliowej w Grabówce,
  8. w sprawie nadania nazwy ul. Sasankowa w Grabówce,
  9. w sprawie nadania nazwy ul. Choinkowa we wsi Ciasne,
  10. w sprawie nadania nazwy ul. Ciepła we wsi Ciasne,
  11. w sprawie nadania nazwy ul. Radosna w Zaściankach,
  12. w sprawie nadania nazwy ul. Marchewkowa w Sowlanach,
  13. w sprawie przyjęcia planów pacy stałych komisji Rady Miejskiej w Supraślu na 2021 r.
 3. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.
 7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji (w tym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.).
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374 z późn. zm.) informuję o warunkach odbywania Sesji Rady Miejskiej w Supraślu zwołanej na dzień 29 grudnia 2020 r.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość t.j. dyskusja i głosowania odbędą się poprzez system informatyczny.

Zachowując zasady bezpieczeństwa tj. odległości między uczestnikami sesji, na sali obrad wyznaczyłam 14 miejsc dla uczestników sesji i osób z publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesję Rady mają uczestnicy sesji tj. Radni, Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny i 3 osoby z obsługi Rady. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 14 osób, kolejne osoby nie będą wpuszczane. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmą wyznaczone przez Przewodniczącą Rady Miejsca.

Uczestnikom sesji i osobom z publiczności zostaną zapewnione jednorazowe środki ostrożności tj. maski ochronne, rękawiczki lateksowe i płyn dezynfekujący.

Sesja Rady Miejskiej w Supraślu, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu.

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

Kalendarium

 Czerwiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.