O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że XX sesja Rady Miejskiej w Supraślu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 r.  o godz.1800 .

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Supraśl oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  3. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Supraśl,
  4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Supraśl oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  6. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 3. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374 z późn. zm.) informuję o warunkach odbywania Sesji Rady Miejskiej w Supraślu zwołanej na dzień 10 grudnia 2020 r.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość t.j. dyskusja i głosowania odbędą się poprzez system informatyczny.

Zachowując zasady bezpieczeństwa tj. odległości między uczestnikami sesji, na sali obrad wyznaczyłam 14 miejsc dla uczestników sesji i osób z publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesję Rady mają uczestnicy sesji tj. Radni, Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny i 3 osoby z obsługi Rady. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 14 osób, kolejne osoby nie będą wpuszczane. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmą wyznaczone przez Przewodniczącą Rady Miejsca.

Uczestnikom sesji i osobom z publiczności zostaną zapewnione jednorazowe środki ostrożności tj. maski ochronne, rękawiczki lateksowe i płyn dezynfekujący.

Sesja Rady Miejskiej w Supraślu, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu.

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

 

 

 

Harmonogram posiedzeń Rady Miejskiej w grudniu 2020r.

https://bip-umsuprasl.wrotapodlasia.pl/radamiastasupral/planpracyradymiejskiej/plan-pracy-rady-miejskiej/rok_2020/harmonogram-posiedzen-grudzien-2020.html

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Wrzesień 2021 
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.