OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że XIX sesja Rady Miejskiej w Supraślu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,

odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r.  o godz.1700 .

 

Proponowany porządek obrad :

 • Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.
 • Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Fiłonowicza.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Seniorów.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach Gminy Supraśl za rok szkolny 2019/2020.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Supraśl,
  2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Supraślu oraz nadania statutu,
  3. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Supraśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. wykupu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sobolewie),
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. wykupu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Ogrodniczkach),
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania,
 5. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Supraśl na lata 2021-2024,
 6. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Supraśl na 2021 r.
 7. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID – 19,
 8. w sprawie przystąpienia Gminy Supraśl do stowarzyszenia Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Białymstoku,
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie.

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374 z późn. zm.) informuję o warunkach odbywania Sesji Rady Miejskiej w Supraślu zwołanej na dzień 19 listopada 2020 r.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość t.j. dyskusja i głosowania odbędą się poprzez system informatyczny.

Zachowując zasady bezpieczeństwa tj. odległości między uczestnikami sesji, na sali obrad wyznaczyłam 14 miejsc dla uczestników sesji i osób z publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesję Rady mają uczestnicy sesji tj. Radni, Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny i 3 osoby z obsługi Rady. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 14 osób, kolejne osoby nie będą wpuszczane. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmą wyznaczone przez Przewodniczącą Rady Miejsca.

Uczestnikom sesji i osobom z publiczności zostaną zapewnione jednorazowe środki ostrożności tj. maski ochronne, rękawiczki lateksowe i płyn dezynfekujący.

Sesja Rady Miejskiej w Supraślu, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu.

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Sierpień 2021 
PnWtŚrCzPtSoN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.