Kierownik KZB w Supraślu w imieniu Gminy Supraśl-Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu poszukuje osoby na stanowisko:

Główny/a Księgowy/a

Miejsce pracy: Supraśl

Wymiar czasu pracy –pełen etat

 

Zakres obowiązków:

-prowadzenie rachunkowości zakładu budżetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami:

-kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych

-opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych

-opracowanie planów przychodów i kosztów zakładu budżetowego

-kompletowanie dokumentów finansowo- księgowych, dokonywanie przelewów

-samodzielne, prawidłowe prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustalonymi przepisami (pełna księgowość i pełen zakres)

-terminowe przygotowywanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT)

-prowadzenie bieżące zapisów księgowych

-przygotowywanie statutowych sprawozdań finansowych, budżetowych i GUS

-prowadzenie terminowych rozliczeń wynagrodzeń, podatkowych i ZUS,

-zarządzanie należnościami i zobowiązaniami;

-kontakty i współpraca z urzędami: Skarbowym, Statystycznym, ZUS, gminnymi oraz innymi instytucjami nadzoru;

-wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska:

-mile widziana znajomość oprogramowania: Qnt, Płatnik, SJO Bestia.

Wymagania:

-obywatelstwo polskie

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

-nieskazanie za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

-wykształcenie wyższe ekonomiczne -min. 3 lata doświadczenia (finanse, ekonomia, księgowość) lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną kierunek rachunkowość i finanse posiada co najmniej 6-letnia praktykę w księgowości;

-mile widziane doświadczenie w zakładzie budżetowym;

-praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości wraz z jej aktualnymi zmianami;

-dobra znajomość przepisów podatkowych;

-doświadczenie w sporządzaniu bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym (fundusz jednostki) oraz we współpracy z audytorami;

-wysoki poziom zdolności interpersonalnych.

Gwarantujemy:

Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko, w jednostce samorządu terytorialnego

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Atrakcyjne wynagrodzenie

Niezbędne narzędzia pracy

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

-praca w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Supraślu ul. Zielona 5

-praca biurowa wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz różnego rodzaju instytucjami

-praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji

-narzędzia pracy –komputer, skaner, telefon, drukarka, fax

-budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:

-list motywacyjny

-CV

-kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

-kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

-oświadczenie o niekaralności

-oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

-Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) ”

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu lub przesłać w terminie do 19.08.2020 r. do godz. 12:00 na adres Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu ul. Zielona 5, 16-030 Supraśl w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 7183 553 lub 603-611-059

Pracodawca zastrzega sobie kontakt z wybranymi osobami.

KLAUZURA INFORMACYJNA

Zgodnie z at.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016//679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016 r) informuje iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu przy ul. Zielona 5 16-030 Supraśl

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

  3. Pani/Pana danie osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczna w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 22 §1 kodeksu pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Łukasz Jezior

Kierownik

 

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Supraślu

Kalendarium

 Czerwiec 2023 
PnWtŚrCzPtSoN
   1234
567891011
19202122232425
2627282930  

Nadchodzące wydarzenia

Wystawa plenerowa KAPLICZ...

czerwiec
poniedziałek
12
Wydarzenie w ramach Dni Supraśla:
12-18 czerwca – Wystawa plenerowa KAPLICZKI....

Wizyty w Wiosce Indiański...

czerwiec
poniedziałek
12
Wydarzenie w ramach Dni Supraśla:
12-16 czerwca – Wizyty w Wiosce Indiańskiej w...
16:00

Spektakl Alicja

czerwiec
poniedziałek
12
Spektakl "ALICJA" - fragmenty - grupa teatralna działająca przy Centrum Kultury i Rekreacji w...
19:00

"Drukarski tydzień&q...

czerwiec
wtorek
13
Wydarzenie w ramach Dni Supraśla:
13-16 czerwca – "Drukarski tydzień" w Muzeum Sztuki...

Spektakl "Matecznik&...

czerwiec
wtorek
13
Wydarzenie w ramach Dni Supraśla:
13 czerwca – Spektakl "Matecznik" (dla dorosłych) -...
19:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.