Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące wymagania formalne:

1. posiadać wykształcenie wyższe;
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie gospodarowania odpadami;
3. posiadać kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 t.j. z dnia 2020.05.04);
4. posiadać pełnię  praw publicznych;
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
7. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 5 , art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. list motywacyjny (maksymalnie 2 strony);
2. kwestionariusz osobowy;
3. dyplom ukończenia studiów wyższych;
4. świadectwa pracy, umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, oświadczenie o świadczeniu usług na podstawie innej umowy lub oświadczenie
o wykonywaniu działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie gospodarowania odpadami; potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
w zakresie gospodarowania odpadami;
5. potwierdzenie posiadania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 t.j. z dnia 2020.05.04);
6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7. oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych;
8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 5 , art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.
10. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach
i wyróżnieniach;
11. pisemny projekt strategii rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2020 – 2023 (zawierający koncepcję rozwoju, w tym ewentualne rozszerzenie działalności na inne pokrewne dziedziny).

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy dostarczyć w zaklejonej, nie podpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. z dopiskiem: „Nie otwierać”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 06.07.2020 r. do godz. 15:00
w siedzibie (sekretariat) Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. przy ul. Supraślskiej 21, 16-010 Wasilków.

Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: Gabriel Jankowski Przewodniczący Rady Nadzorczej/Piotr Kruszewski Przewodniczący Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK - REGULAMIN KONKURSU (kliknij, aby zobaczyć)

Kalendarium

 Czerwiec 2023 
PnWtŚrCzPtSoN
   1
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nadchodzące wydarzenia

Dzień Dziecka w Karakulac...

czerwiec
piątek
2
Boisko przy świetlicy wiejskiej w Karakulach ul. Karakule 74
17:30-20:30

-...
17:30 - 20:30

Dzień Dziecka w Zaścianka...

czerwiec
sobota
3
Boisko przy ul Górka Tomka w Zaściankach
godz. 12:00-15:00

- dmuchane place...
12:00

Dzień Dziecka w Henrykowi...

czerwiec
sobota
3
Boisko przy świetlicy wiejskiej w Henrykowie
16:00-19:00
 
- dmuchane...
16:00

Dzień Dziecka w Sowlanach

czerwiec
niedziela
4
Boisko przy świetlicy wiejskiej w Sowlanach (ul. Świętego Krzyża 9)
12:00 - 15:00
12:00

Dzień Dziecka w Ciasnem

czerwiec
niedziela
4
Boisko przy świetlicy wiejskiej w Ciasnem ul. Zielona 3
16:00 - 19:00
 
...
16:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.