o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach 03.06-02.07.2020r. projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl


Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLIV/559/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl", w dniach od 03.06.2020 r. do 02.07.2020 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, w godzinach pracy urzędu i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Supraślu pod adresem:
https://bip-umsuprasl.wrotapodlasia.pl/zagospodarowanie_przestrzenne/studium_uwarunkowa_i_kierunkw_zp/


W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli z dniem 13 marca 2020 r. zmieniono zasady przyjmowania Klientów w Urzędzie Miejskim w Supraślu w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

Zapoznanie się z projektem studium będzie możliwe po uprzednim umówieniu się pod wskazanym niżej numerem telefonu (85 713 27 23 lub 85 713 27 19) na konkretny dzień i godzinę.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.07.2020 r, o godz. 11:30, w budynku Domu Ludowego w Supraślu, ul. Piłsudskiego 11.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu studium należy składać na piśmie do Burmistrza Supraśla na adres: ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2020 r. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Burmistrza Supraśla, na adres: ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Supraśla.Burmistrz Supraśla.
dr Radosław Dobrowolski

 

Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych jest Burmistrz Supraśla, adres: Urząd Miejski, ul. Piłsudskiego 58,16 - 030 Supraśl,
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski, ul. Piłsudskiego 58,16 - 030 Supraśl, tel. 85 713 27 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3. Dane osobowe w celu realizacji procedury Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Supraśl na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.),
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: http://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/obowiazek-informacviny.html oraz w siedzibie Administratora
5. W przetwarzaniu danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Luty 2021 
PnWtŚrCzPtSoN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.