Usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu może przyznać każdej osobie potrzebującej pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2013r. została podpisana umowa na świadczenie tych usług przez Polski Czerwony Krzyż Podlaski Odział Okręgowy w Białymstoku. Jest to instytucja z wieloletnią tradycją, zatrudniająca wykwalifikowane opiekunki, gwarantująca świadczenie usług na wysokim poziomie. Mieszkańcy, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni mogą skorzystać z pomocy w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr IX/78/07 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmieniona uchwałą Nr XXVII/244/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013r. oraz art.50 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( Dz. U z 2013r., poz.182 z późn. zm.).

Podstawowe kryteria dochodowe z pomocy społecznej określone w art.8 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej od których oblicza się odpłatność osób za usługi opiekuńcze, to dla osób samotnych lub osób samotnie gospodarujących 542,00zł. a dla osób w rodzinie kwota 456,00zł. na osobę w rodzinie.

Od 2013r. osoby samotne, których dochód nie przekracza 813,00zł. netto miesięcznie tj.150% kryterium podstawowego, przy spełnieniu wszystkich innych warunków, nie ponoszą żadnej odpłatności.

Osoby samotnie gospodarujące lub osoby w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni przed zstępnymi nie mogą takiej pomocy zapewnić ze względu na:

1/ wiek, chorobę lub niepełnosprawność członka rodziny;

2/ odległość, która uniemożliwia ciągłe, systematyczne sprawowanie opieki;

3/ zatrudnienie członków rodziny;

4/ inne ważne przyczyny uniemożliwiające sprawowanie opieki

także może skorzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 684,00zł. miesięcznie tj. poniżej 150% kryterium podstawowego pomocy społecznej, to osoba nie ponosi żadnych kosztów.

Jeżeli dochody osoby samotnej lub dochody na osobę w rodzinie są wyższe od kryteriów opisanych wyżej, to usługi opiekuńcze są odpłatne a świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/78/07 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 sierpnia 2007r. określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze obecnie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/244/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013r.

I tak np. osoba samotna, której dochód wynosi 1097,10zł. netto miesięcznie mieści się w przedziale 200-230% kryterium dochodowego osoby samotnej ( tj. od 542,00 x 201% = 1089,42zł. do 542,00zł. x 230% = 1246,60zł. ) będzie płacić dla MOPS-u 20% wartości usługi za 1 godzinę usług tj. 12,50zlx 20% = 2,50zł. Jeśli dochód jest niższy kwota odpłatności się obniża. Analogicznie jeżeli dochód jest wyższy kwota odpłatności rośnie. Przy dochodzie powyżej 280% kryterium dochodowego tj. powyżej 542,00zł. X 280% = 1517,60zł. osoba samotna w 2013r. zapłaci za godzinę usług 50% odpłatność tj. 6,25 zł.

Poniżej przedstawiam tabelę obrazująca sposób naliczania odpłatności osób ubiegających się o usługi opiekuńcze.

Załącznik Nr1 do uchwały Nr XXVII/244/2013

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 stycznia 2013r.

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI

Osoby samotne lub samotnie gospodarujące

Dochód osoby w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1, wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %

powyżej 150-180

5

powyżej 180-200

10

powyżej 200-230

20

powyżej 230-250

30

powyżej 250-280

40

powyżej 280

50

Kryterium dochodowe osoby samotnej lub samotnie gospodarującej to kwota 542,00zł. netto miesięcznie. Do tej kwoty porównuje się dochody posiadane przez te osoby i ustala się w jakim przedziale procentowym jest dana osoba i ile procent odpłatności w stosunku do pełnego kosztu usługi będzie ona ponosić.

Osoby zamieszkujące z rodziną

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1, wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %

powyżej 150-180

20

powyżej 180-200

30

powyżej 200-230

40

powyżej 230-250

50

powyżej 250-280

60

powyżej 280

70

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to kwota 456,00zł. netto miesięcznie. Do tej kwoty porównuje się dochody posiadane na osobę w rodzinie i ustala się w jakim przedziale procentowym jest dana osoba i ile procent odpłatności w stosunku do pełnego kosztu usługi będzie ona ponosić.

Szczegółowych informacji na temat usług opiekuńczych udzielają pracownicy tut. Ośrodka w siedzibie w Supraślu oraz w Zaściankach a także pod nr. telefonów: MOPS w Supraślu – 85-7132719; 85 7132 711 a w siedzibie pr. socjalnych w Zaściankach pod nr.85-7418730.

Kalendarium

 Wrzesień 2018 
PnWtŚrCzPtSoN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24262830

Nadchodzące wydarzenia

Wieczór z Historią Wojsko...

wrzesień
wtorek
25
17:30

Koncert Trio Chopin

wrzesień
czwartek
27

19:00

Bieg na Orientację "...

wrzesień
sobota
29
Nadleśnictwo Supraśl we współpracy z Podlaskim Okręgowym Związkiem Orientacji Sportowej...
10:00 - 15:00

Jubileusz Chóru Supraskie...

wrzesień
sobota
29
Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji 10 - lecia chóru parafii NMP w Supraślu w dn....
18:45

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.