Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (tj. 35 arów) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamknietej ( art. 269 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy Prawo Wodne).

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają od Burmistrza Supraśla informację o wysokości opłat zawierającej także sposób obliczenia opłaty. Przepisy dają możliwość zobowiązanemu podmiotowi do złożenia reklamacji, jeżeli nie będzie zgadzał się z wysokością opłaty.

Dochód z opłat w 90% będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10% budżetu gminy.

Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, ustalenie kręgu osób i podmiotów zobowiązanych oraz zebranie danych do sporzdzenia i wysyłki informacji  o wysokości opłaty. W związku z tym przewidujemy, że osoby zobowiązane do wniesienia opłaty będą powiadamiane sukcesywnie, a w przypadku dużej ilości osób zobowiązanych terminy przekazania informacji mogą ulec istotnemu wydłużeniu.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 w/w ustawy wysokość opłat za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

W związku z powyższym prosimy podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty  o dokonanie zgłoszenia zawierającego następujące  informacje:

  1. 1. Całkowita powierzchnia nieruchomości ( m2),
  2. 2. Powierzchnia zabudowy, w skład której wchodzą: zabudowa, magazyny, inne obiekty budowlane, a także parkingi, chodniki i inne szczelne powierznie wchodzące w skład nieruchomości (m2),
  3. 3. Powierzchnia biologicznie czynna, tj. tereny zielone ( m2),
  4. 4. Powierzchnia ewentulanych urządzeń retencyjnych, np. zbiorników retencyjnych ( m2)

Niniejszą informację należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Supraślu lub Filii Urzędu w Zaściankach.

Załącznik:  1) wzór informacji  o nieruchomości

                    2) Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie wyjaśniające najczęściej

                          pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku

                          ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

 

Kalendarium

 Lipiec 2018 
PnWtŚrCzPtSoN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.