Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące wymagania formalne:

1. posiadać wykształcenie wyższe;
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie gospodarowania odpadami;
3. posiadać kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 t.j. z dnia 2020.05.04);
4. posiadać pełnię  praw publicznych;
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
7. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 5 , art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. list motywacyjny (maksymalnie 2 strony);
2. kwestionariusz osobowy;
3. dyplom ukończenia studiów wyższych;
4. świadectwa pracy, umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, oświadczenie o świadczeniu usług na podstawie innej umowy lub oświadczenie
o wykonywaniu działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie gospodarowania odpadami; potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
w zakresie gospodarowania odpadami;
5. potwierdzenie posiadania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 t.j. z dnia 2020.05.04);
6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7. oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych;
8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 5 , art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.
10. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach
i wyróżnieniach;
11. pisemny projekt strategii rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2020 – 2023 (zawierający koncepcję rozwoju, w tym ewentualne rozszerzenie działalności na inne pokrewne dziedziny).

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy dostarczyć w zaklejonej, nie podpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. z dopiskiem: „Nie otwierać”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 06.07.2020 r. do godz. 15:00
w siedzibie (sekretariat) Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. przy ul. Supraślskiej 21, 16-010 Wasilków.

Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: Gabriel Jankowski Przewodniczący Rady Nadzorczej/Piotr Kruszewski Przewodniczący Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK - REGULAMIN KONKURSU (kliknij, aby zobaczyć)

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Lipiec 2020 
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
67891012
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Nadchodzące wydarzenia

VI Międzynarodowy Kongres...

wrzesień
niedziela
13
VI Międzynarodowy Kongres „EKO FORUM” odbędzie się w dniach 13-14 września 2020 roku. W...
11:00 - 16:00

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.