W związku z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach M. Konopnickiej i Spółdzielczej w Supraślu informujemy, że w dniach od 10 maja...

do 10 czerwca 2021 r. zostanie zamknięty odcinek ulicy Spółdzielczej (od ulicy Dolnej do ulicy Konopnickiej). W związku z powyższym uprasza się o niepozostawianie pojazdów na w/w odcinku ulicy Spółdzielczej. Pojazdy należy pozostawić na drogach przyległych w sposób nieutrudniający Wykonawcy prowadzenie robót.

Mieszkańcy ulicy Konopnickiej w celu dojazdu do swoich posesji muszą korzystać z objazdów - wjazd z ul. Dolnej lub z ul. Kościelnej. Odcinek ul. Konopnickiej, którego dotyczy powyższa przebudowa zostanie zamknięty w późniejszym terminie.