Od 1 kwietnia 2021 r.  rozpoczął się na terenie całego kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na oficjalnej stronie internetowej GUS (spis.gov.pl). 

<a href=

Spisem objęci są: mieszkańcy Polski – zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, a także stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Udział w spisie jest obowiązkowy. W sytuacji braku dostępu do Internetu obowiązku spisowego można dokonać, dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99 wewnętrzny "1" i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”.  

Ponadto samospisu można dokonać również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 58. Dostępne jest stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego. Osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości dokonania samospisu internetowego w Urzędzie Miejskim w Supraślu powinny telefonicznie umówić się na wizytę pod numerami telefonu: 857132727 lub 857132728 w godzinach pracy urzędu.

 Jeśli nie spiszesz się samodzielnie, skontaktuje się z Tobą rachmistrz, telefonicznie lub bezpośrednio, aby ustalić termin, w którym przeprowadzi z Państwem spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 nie możesz odmówić mu przekazania danych. Informacji o rachmistrzach oraz spisie można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Supraślu pod numerami telefonu: 857132727 lub 857132728.

Lista pytań w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 - link przekierowujący na stronę Głównego Urzędu Statystycznego.