Termin naboru wniosków: od 5 do 19 października 2020r.

 

LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR ogłosiła dwa nabory  wniosków w ramach RPO WP 2014-2020.:

  1. NABÓR nr 9/2020 - w ramach przedsięwzięcia II.2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ A, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu.
  2. NABÓR 10/2020 - w ramach przedsięwzięcia I.1.3. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach RPO WP na lata 2014-2020, typ projektu nr 3.

Wnioski będzie można składać od 5 do 19 października 2020r.

Więcej informacji w załącznikach i na www.puszczaknyszynska.org.