Obecnie prowadzone są uzgodnienia pozwalające na uruchomienie stacji w terminie, tj. pod koniec października br.

 

Inwestycja jest realizowana przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System sp. z.o.o. Jej całkowity koszt to 1 824 090 zł, z czego 1 028 336 zł to dofinansowanie unijne w ramach projektu „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie” realizowanego przy wsparciu PROW na lata 2014-2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzania energii”.