Przypominamy, że 31 paźdzernika b.r. mija termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

NIezłożenie wniosku w terminie pozbawi rolników pomocy finansowej.