W Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu powoli dobiegają końca najpilniejsze prace remontowe, na które jej uczniowie czekali od lat.

Dzięki zwiększeniu budżetu na ten cel placówka zyskała dodatkowe środki, co pozwoliło zrealizować najbardziej palące potrzeby.

- Remontowane są w tej chwili toalety, dla uczniów i nauczycieli, które były już w opłakanym stanie - powiedziała Krystyna Roczniak, podczas wizyty burmistrza Supraśla, zapoznającego się ze stanem prac. Jednak remont toalet to tylko część wykonywanych prac. Wymieniana jest także stolarka okienna w tej częśći, której nie objęła poprzednia modernizacja. Wykonane zostały również najbardziej pilne prace, polegające m.in. na izolacji części budynku narażonej na namoknięcia. Wciąż trwają także prace zmierzające do adaptacji sal na nowy żłobek przyszkolny. Udało się też wykończyć schody wiodące do hali gimnastycznej. Wszystkie przebiegają zgodnie z harmonogramem i wykonywane są terminowo.

RemontszkRemontszk3Remontszk4

Remontszk2

Remontszk5