Zapraszamy na XVIII sesję Rady Miejskiej w Supraślu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Czwartek 08.10.2020r. o godz. 17:00

 

Porządek obrad:

Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl,
  3. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl,
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl,
  5. w sprawie zwolnienia dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021,
  6. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021,
  7. w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego w Grabówce od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021,
  8. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup kamery sportowej wraz z akcesoriami na potrzeby Komendy Wojewódzkiej policji w Białymstoku,
  9. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr geodezyjny 94/2),
  11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (nr geodezyjny 1973/9),
  12. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku oraz przyznania bonifikaty przy przedmiotowej sprzedaży,
  13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części działki zabudowanej garażami, znajdującej się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Supraślu,
  14. w sprawie nadania nazwy ulicy w Supraślu (ul.Stawowa),
  15. w sprawie nadania nazwy ulicy w Supraślu (ul.Borowinowa),
  16. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ogrodniczki (ul.Słoneczna i ul.Myszołowa),
  17. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Henrykowo (ul.Jaspisowa),
  18. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sobolewie (ul.Atlantycka),
  19. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sobolewie (ul.Cyklistów),
 4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie protokołu z XV, XVI i XVII sesji Rady Miejskiej.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie.

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Wrzesień 2021 
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.