logo

Theatre “Wierszalin”

Pierwotnie dom kolonijny dla młodzieży, zbudowany w latach 20. XX w. W okresie powojennym pełnił funkcję ośrodka kolonijnego, a następnie Gminnego Ośrodka Kultury. Od 1994 r. siedziba Teatru “Wierszalin" - znanej współcześnie sceny teatralnej. Teatr wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia na krajowych i europejskich festiwalach artystycznych.

www.wierszalin.pl

Projekt   współfinansowany   ze   środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program   Rozwoju  Obszarów   Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Write to us

Contact details

Adres:

Urząd Miejski w Supraślu

ul. Józefa Piłsudskiego 58

woj. podlaskie

16-030 Supraśl

 
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
tel.: 085 713 27 35
 
www:  suprasl.pl

Gallery

Obejrzyj największe atrakcje turystyczne:

Wszelkie prawa zastrzeżone | ©2019 Turystyka | zaloguj