logo

Superintendency Supraśl

Leżąc w samym środku Puszczy Knyszyńskiej Nadleśnictwo Supraśl obejmuje to, co w niej najcenniejsze. Tworzy je zwarty kompleks leśny poprzecinany tylko wstęgami łąk ciągnących się wzdłuż dolin puszczańskich rzek: Supraśli, Sokołdy, Słoi, Pilnicy, Starynki. Znajdujące się wewnątrz tego kompleksu enklawy obejmujące nieliczne wsie i przysiółki z ich starą zabudową, kościółkami, cerkiewkami, kapliczkami dodają temu miejscu wiele kolorytu. Taką dużą enklawą jest też Supraśl.

Wiele się tutaj zachowało z przyrodniczego bogactwa dawnej Puszczy. Duża odległość od większych skupisk ludzkich, wielka ilość bagien i mokradeł czyniących ten teren trudno dostępnym, skutecznie hamowały przez wieki ekspansję człowieka. Teraz chroni je prawo: żadne nadleśnictwo Puszczy Knyszyńskiej nie ma tylu pomników przyrody i rezerwatów, które u nas zajmują aż 10% powierzchni nadleśnictwa. Wielka liczba gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu chronionych, znajdujących tu miejsce do życia, świadczy o dużym stopniu naturalności środowiska. Znajduje to odzwierciedlenie również w wyglądzie drzew.

www.bialystok.lasy.gov.pl/web/suprasl

Projekt   współfinansowany   ze   środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program   Rozwoju  Obszarów   Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Write to us

Contact details

Adres:

Urząd Miejski w Supraślu

ul. Józefa Piłsudskiego 58

woj. podlaskie

16-030 Supraśl

 
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
tel.: 085 713 27 35
 
www:  suprasl.pl

Gallery

Obejrzyj największe atrakcje turystyczne:

Wszelkie prawa zastrzeżone | ©2019 Turystyka | zaloguj