logo

Monuments

Miasto Supraśl posiada interesujący układ urbanistyczny świadczący o niezwykle bogatej historii tego terenu, której początek dała osada przyklasztorna rozwijająca się na tym terenie w XV w. , a następnie rozwój przemysłu włókienniczego. Dziś w mieście Supraśl z ponad 500-letnią tradycją można zwiedzić niepowtarzalne zabytki. Najważniejsze spośród nich to: 
     
 

Pobazyliański Zespół Klasztorny ZNMP

 

Miejsce, w którym w 1500 roku rodziła się historia Supraśla. Klasztor założony został przez mnichów św. Bazylego Wielkiego z fundacji marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksandra Chodkiewicza. W latach 1601-1839 klasztor unickiego Zakonu Bazylianów.
W okresie zaborów, w latach 1839-1915 przeszedł w ręce Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. W okresie międzywojennym, ponownie katolicki, tym razem jako siedziba Zakonu Salezjanów. Po 1945 r. klasztor przeznaczono na potrzeby oświatowe. Mieściło się ...     Więcej ...
 

     
 

Pałac Buchholtzów ( obecnie Liceum Plastyczne)


Powstał w XVIII w. jako dwór ekonoma klasztoru Bazylianów. W latach 1892-1903 przebudowany w stylu eklektycznym z przewagą secesji przez nowych właścicieli Buchholtzów - fabrykantów włókienniczych pochodzenia pruskiego. W skład zabudowań wchodzą również stajnia, wozownia, stróżówka oraz zachowane fragmenty parku secesyjnego – jednego z nielicznych w tej części Polski. We wnętrzach pałacu zachowało się wiele elementów pierwotnego wystroju. Od 1959 r. mieści się w nim Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera – instytucja podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     
 

Kaplica grobowa Buchholtzów


Perła architektury neogotyckiej zaprojektowana przez Hugo Kudera z Warszawy. Ufundowana w 1904 roku przez Adelę Buchholtz, po tragicznej śmierci jej męża - Adolfa. Mauzoleum składa się z grobowca i wzniesionej nad nim kaplicy.

     
 

Stara Poczta (zwana też Domem Ogrodnika)


Zbudowany przez Bazylianów w połowie XVIII w. Pierwotnie służył jako mieszkanie „włoskiego ogrodnika”. W XIX wieku mieścił się tu rosyjski urząd pocztowy, przemianowany w 1919 r. na polską pocztę. Obecnie dom mieszkalny - rzadko już spotykany przykład drewnianego budownictwa z czterospadowym dachem polskim z mansardą i powiekowymi lukarnami. Badania archeologiczne przeprowadzone w 2011 roku, podczas budowy ul. Konarskiego potwierdziły istnienie na tym terenie cmentarza, na którym w XVI-XVII wieku grzebano mieszkańców Supraśla.
 

     
 

Domy Tkaczy


Usytuowane wzdłuż ulicy 3-go Maja. Naśladowały wzorce budownictwa manufakturowego architekta z Brandenburgii Gidlyegio, tworzącego w końcu XVIII w. Supraskie Domy Tkaczy powstały w połowie XIX wieku. Inicjatorem ich budowy był Wilhelm Fryderyk Zachert, właściciel jednego z kilku działających w Supraślu przedsiębiorstw włókienniczych. Domy te, przeznaczone każdy dla czterech rodzin, pełniły funkcje mieszkań i miejsc pracy. Jedna część domu służyła do mieszkania w drugiej znajdował się warsztat tkacki.

     

 

 

Teatr Wierszalin


Pierwotnie dom kolonijny dla młodzieży, zbudowany w latach 20. XX w. W okresie powojennym pełnił funkcję ośrodka kolonijnego, a następnie Gminnego Ośrodka Kultury. Od 1994 r. siedziba Teatru “Wierszalin" - znanej współcześnie sceny teatralnej. Teatr wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia na krajowych i europejskich festiwalach artystycznych.

     
 

Kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy


Zbudowany w latach 1861-1863. Oddany do kultu religijnego w 1868 r, tuż po powstaniu 1863 roku. Było to możliwe tylko dlatego, że niemieccy mieszkańcy Supraśla zagwarantowali, iż kazania będą w języku niemieckim, a proboszcz zostanie sprowadzony z Niemiec. Tak też się stało, chociaż sprowadzony z Nadrenii ksiądz po roku został zesłany na Sybir za pomoc Unitom. W latach 1902-1903 dobudowano kruchtę z wieżą, chór i dwie zakrystie.

     
 

Poewangelicki Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski


Zbudowany w 1885 r. w stylu neogotyckim. Do 1939 r. był filialną świątynią Ewangelicko- Augsburską p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, należącą do parafii ewangelickiej w Białymstoku. W latach 1939-1941 Sowieci, po usunięciu krzyży oraz sakralnego wyposażenia zorganizowali w kościele wojskowe kino. Po II wojnie, aż do remontu przeprowadzonego w początkach lat 80-tych XX w., dawna nieużytkowana świątynia ewangelicka groziła zawaleniem. W 1989 r. została odkupiona przez Kurię Rzymskokatolicką w Białymstoku od Konsystorza Ewangelicko – Augsburskiego w Warszawie. W kościele warto zobaczyć ...           Więcej ...

     
   

 

Ratusz Miejski (obecnie siedziba Urzędu Miejskiego w Supraślu)


Pierwotnie żeńska szkoła prywatna zbudowana w 1906 r. dzięki ofiarności baronowej Józefiny Zachert. W okresie zaboru rosyjskiego prowadzono tu tajne lekcje języka polskiego i historii Polski. W 1927 r. budynek został podarowany społeczności Supraśla z zastrzeżeniem użytkowania go na cele oświatowe. Poprzez działalność oświatową Józefina Zachert podtrzymywała polskie tradycje i świadomość narodową Supraślan. W latach 90. XX w. obiekt ten został rozbudowany; użytkowany jest przez Urząd Miejski. Ma tu siedzibę Rada Miejska i Burmistrz Supraśla oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

     
 

Dom Ludowy


Zbudowany w 1934 r. w stylu modernistycznym jako siedziba supraskiego magistratu oraz różnych instytucji i placówek kulturalnych. Jego projektantem był inż. Jarosław Giryn, który również projektował budynek obecnego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Z tego względu oba budynki wykazują bliskie podobieństwo. Unikalny przykład drewnianego modernizmu.

 


 

     
 

Dom Kleina (obecnie siedziba Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu)


Zbudowany w końcu XIX w. jako dom administratora fabryki włókienniczej Buchholtzów. Następnie, do 1939 r. Dom Parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Supraślu. Jest to jeden z nielicznych murowanych obiektów budownictwa fabrycznego z przełomu XIX/XX w. W filmowej trylogii Jacka Bromskiego pt. “U Pana Boga za..." budynek ten i jego wnętrza służyły za Komisariat Policji w Królowym Moście”. Od 2007 r. siedziba CKiR. Znajduje się tam Galeria Wiktora Wołkowa – znanego fotografika podlaskiej przyrody, laureata wielu nagród i autora albumów fotograficznych.

     
     
   

Biały Dworek, zwany również Dworkiem Opata Jaworowskiego, bądź Zachertów


Zbudowany w 1822 r. przez unickiego biskupa L.L.Jaworowskiego; ostatniego bazyliańskiego opata klasztoru supraskiego. Hierarcha mieszkał w nim w okresie letnim. W latach 1834-1939 należał do rodziny fabrykantów Zachertów. W latach 1988-1990 gruntownie wyremontowany; obecnie jest siedzibą Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego

     
     
   

Supraskie cmentarze Kaplica Grobowa Zachertów


Pierwotnie cmentarz unicki założony w końcu XVIII w. i ewangelicki założony w połowie XIX wieku. W 1839 r. po likwidacji Unii przez władze carskie zorganizowano tam również cmentarz rzymskokatolicki prawosławny, ten ostatni istniał tu do końca XIX wieku. Znajdują się tu: rzymskokatolicka kaplica cmentarna p.w. Wszystkich Świętych, neoklasyczna kaplica grobowa Zachertów z 1885 r. i neogotycka kaplica grobowa Bucholtzów z 1904, mogiła prof. Witolda Sławińskiego - botanika, pomysłodawcy i inicjatora ochrony walorów przyrodniczych Puszczy Knyszyńskiej oraz pomnik Ludwiki Zachert- babci Andrzeja Małkowskiego- założyciela harcerstwa polskiego.

     
     
   

Supraski System Wodny


Stworzony przez zakonników w XVI-XVII wieku. Rozciąga się między Supraślem, a Cieliczanką. Składa się z kanału długości 2,5 km., grobli oraz stawu młynowego. Unikalny obiekt staropolskiej myśli hydrotechnicznej tej części Europy. Warto się mu przyjrzeć do czego zachęca wygodna droga i dla pieszych i dla wielbicieli jazdy na rowerze.

     
     
   

Cmentarz Prawosławny w Podsupraślu


Założony w 1900 r. cerkiew cmentarna p.w. Świętego Jerzego Zwycięzcy, zbudowana w 1901 roku za nią nieliczne już drewniane krzyże. Jak głoszą przekazy w XVIII wieku istniał tu erem (pustelnia) jednego z zakonników.

Projekt   współfinansowany   ze   środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program   Rozwoju  Obszarów   Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Write to us

Contact details

Adres:

Urząd Miejski w Supraślu

ul. Józefa Piłsudskiego 58

woj. podlaskie

16-030 Supraśl

 
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
tel.: 085 713 27 35
 
www:  suprasl.pl

Gallery

Obejrzyj największe atrakcje turystyczne:

Wszelkie prawa zastrzeżone | ©2020 Turystyka | zaloguj