logo

Monuments - Zabytki

 

     
 

Dom Kleina (obecnie siedziba Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu)


Zbudowany w końcu XIX w. jako dom administratora fabryki włókienniczej Buchholtzów. Następnie, do 1939 r. Dom Parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Supraślu. Jest to jeden z nielicznych murowanych obiektów budownictwa fabrycznego z przełomu XIX/XX w. W filmowej trylogii Jacka Bromskiego pt. “U Pana Boga za..." budynek ten i jego wnętrza służyły za Komisariat Policji w Królowym Moście”. Od 2007 r. siedziba CKiR. Znajduje się tam Galeria Wiktora Wołkowa – znanego fotografika podlaskiej przyrody, laureata wielu nagród i autora albumów fotograficznych.

     
     
   

Biały Dworek, zwany również Dworkiem Opata Jaworowskiego, bądź Zachertów


Zbudowany w 1822 r. przez unickiego biskupa L.L.Jaworowskiego; ostatniego bazyliańskiego opata klasztoru supraskiego. Hierarcha mieszkał w nim w okresie letnim. W latach 1834-1939 należał do rodziny fabrykantów Zachertów. W latach 1988-1990 gruntownie wyremontowany; obecnie jest siedzibą Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego

     
     
   

Supraskie cmentarze Kaplica Grobowa Zachertów


Pierwotnie cmentarz unicki założony w końcu XVIII w. i ewangelicki założony w połowie XIX wieku. W 1839 r. po likwidacji Unii przez władze carskie zorganizowano tam również cmentarz rzymskokatolicki prawosławny, ten ostatni istniał tu do końca XIX wieku. Znajdują się tu: rzymskokatolicka kaplica cmentarna p.w. Wszystkich Świętych, neoklasyczna kaplica grobowa Zachertów z 1885 r. i neogotycka kaplica grobowa Bucholtzów z 1904, mogiła prof. Witolda Sławińskiego - botanika, pomysłodawcy i inicjatora ochrony walorów przyrodniczych Puszczy Knyszyńskiej oraz pomnik Ludwiki Zachert- babci Andrzeja Małkowskiego- założyciela harcerstwa polskiego.

     
     
   

Supraski System Wodny


Stworzony przez zakonników w XVI-XVII wieku. Rozciąga się między Supraślem, a Cieliczanką. Składa się z kanału długości 2,5 km., grobli oraz stawu młynowego. Unikalny obiekt staropolskiej myśli hydrotechnicznej tej części Europy. Warto się mu przyjrzeć do czego zachęca wygodna droga i dla pieszych i dla wielbicieli jazdy na rowerze.

     
     
   

Cmentarz Prawosławny w Podsupraślu


Założony w 1900 r. cerkiew cmentarna p.w. Świętego Jerzego Zwycięzcy, zbudowana w 1901 roku za nią nieliczne już drewniane krzyże. Jak głoszą przekazy w XVIII wieku istniał tu erem (pustelnia) jednego z zakonników.

Projekt   współfinansowany   ze   środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program   Rozwoju  Obszarów   Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Write to us

Contact details

Adres:

Urząd Miejski w Supraślu

ul. Józefa Piłsudskiego 58

woj. podlaskie

16-030 Supraśl

 
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
tel.: 085 713 27 35
 
www:  suprasl.pl

Gallery

Obejrzyj największe atrakcje turystyczne:

Wszelkie prawa zastrzeżone | ©2020 Turystyka | zaloguj