Budżet Obywatelski na 2019 r. - OSTATNI DZIEŃ GŁOSOWANIA

Uwaga ! Dziś przypada ostatni dzień, w którym Mieszkańcy gminy Supraśl mogą oddać głos na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl na 2019 rok. Można to zrobić mailowo oraz osobiście (wrzucając kartę do urny w wyznaczonym do głosowania miejscu).

 

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Supraśl. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie trzech projektów z listy i postawienie w kratkach przy wybranych zadaniach znaku „x".

Karty do głosowania dostępne będą u Sołtysów, w punktach do głosowania oraz na stronie www.suprasl.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2019 (kliknij).

 

UWAGA! Każdy mieszkaniec może złożyć do urny tylko jedną kartę do głosowania

Wypełnioną i czytelnie podpisaną kartę mieszkaniec biorący udział w głosowaniu powinien złożyć w wyznaczonych miejscach (w dniach i godzinach funkcjonowania):

 1. Urząd Miejski w Supraślu:

Poniedziałek - Środa w godz. 08:00 - 15:00, Czwartek w godz. 08:00-17:00, Piątek w godz. 08:00-15:00

 1. Filia Urzędu Miejskiego w Zaściankach:

Poniedziałek- Środa w godz. 08:00- 15:00, Czwartek w godz. 08:00- 17:00, Piątek w godz. 08:00 - 15:00

 1. Zespół Szkół Sportowych w Supraślu:

Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00-14:00

 1. Przedszkole Samorządowe w Supraślu:

Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00-14:00

 1. Przedszkole Samorządowe w Grabówce:

Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00-14:00

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach:

Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00-14:00

 1. Szkoła Podstawowa w Sobolewie:
  Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00 - 14:00
 2. Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sowlanach:
  w dniach i godzinach funkcjonowania (harmonogram dostępny na stronie www.kulturasuprasl.com)
 3. Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sobolewie:
  w dniach i godzinach funkcjonowania (harmonogram dostępny na stronie www.kulturasuprasl.com)
 4. Sklep spożywczy w Ciasnem:

 

lub zeskanować uzupełnioną kartę i przesłać ją mailem (do 19.11.2018r. /włącznie/ do godz. 24:00) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2019 - głosowanie.

Karty i urny do głosowania umieszczone będą w w/w punktach w widocznym i oznakowanym miejscu.

Karty które wpłyną po 19.11.2018r. oraz wypełnione nieczytelnie i z nieczytelnym podpisem głosującego nie będą brane pod uwagę przy liczeniu głosów.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.suprasl.pl w zakładce Budżet Obywatelski Gminy Supraśl na 2019r. oraz w Urzędzie Miejskim w Supraślu nr. tel. 85 7132 735. 

 

Głosować można na maksymalnie 3 spośród poniższych zadań:

Wniosek nr 1 - Projekt (całości ulicy) i utwardzenie ulicy Weneckiej w części zamieszkałej w Zaściankach z polbruku wraz z chodnikami - 600 000 zł;

Wniosek nr 2 - Rewitalizacja byłego wysypiska śmieci na powierzchni ok. 5,4 ha w Sowlanach - I etap -1 500 000 zł,

Wniosek nr 3 - Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu przyjazna rowerzystom -97 200 zł, zakłada budowa parkingu dla 60 rowerów, wraz z utwardzeniem miejsca przeznaczonego na ten cel, oświetlenie parkingu dla rowerów, montaż monitoringu wizyjnego, ławek, koszy na śmieci oraz zasadzenie zieleni przy parkingu;

Wniosek nr 5 - Budowa nowoczesnego placu zabaw i kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu z O.I. im. Jana Pawła II w Supraślu z bezpieczną nawierzchnią, budowa nowych chodników, miejscami postojowymi dla rowerów, parkingu przy przedszkolu wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych, montażem monitoringu wizyjnego i zagospodarowaniem terenów zielonych - 1 200 000 zł,

Wniosek nr 6 - Zakup sprzętu do fitnessu i siłowni w Grabówce (działka przy Przedszkolu Samorządowym w Grabówce) czyli urządzenie mini siłowni i zakup sprzętu (10 stanowisk) do zajęć rekreacyjnych - 106 000 zł,

Wniosek nr 8 - Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw przy ul. Górka Tomka w Zaściankach za kwotę 114 700 zł polegać ma na  wymiana nawierzchni, unowocześnieniu i uatrakcyjnieniu placu zabaw w Zaściankach przy ul. Górka Tomka oraz zakupie i montażu urządzeń zabawowych: karuzela, wspinaczka, zjeżdżalnia, drabinka, huśtawki, sprężynowce, piaskownica, trampolina,

Wniosek nr 9 - Projekt i wykonanie oświetlenia Szosy Baranowickiej w Sobolewie na odcinku ok. 1700 m. od ronda w Grabówce do Pomnika Pomordowanych w Grabówce - 1 500 000 zł,

Wniosek nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa i rekreacji w Grabówce (budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 65 – Szosy Baranowickiej od skrzyżowania ul. Szosa Supraska do skrzyżowania ul Malinowej ul. Białostocką) - 1 500 000 zł,

Wniosek nr 11 - Budowa miejsc parkingowych przy kościele pw. Świętej Trójcy, Teatrze Wierszalin i Domu Ludowym, wraz z modernizacją ulic ks. O. Sidorowicza i jej łącznikiem oraz fragmentów ul. Kościelnej i J. Piłsudskiego w Supraślu w tym, budowa nawierzchni dróg z kostki brukowej i płyt chodnikowych, modernizacja kanalizacji deszczowej i montaż lepszego oświetlenia ulic i parkingów za kwotę 1 130 000 zł;

Wniosek nr 12 - Place zabaw, boiska i siłownie zewnętrzne we wsiach: Ogrodniczki, Ciasne i Krakule -1 500 000 zł polegać ma na:
1) w Ogrodniczkach:
a)   budowie budynku szatni z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i podstawowym wyposażeniem technicznym: montaż alarmu i kamer, ustawienie stojaków na rowery 6 stanowiskowe x 2, ustawienie kosza na śmieci i ławki,
b)   budowie małego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią łączącego w sobie 5 dyscyplin sportowych o nawierzchni syntetycznej na odpowiedniej podbudowie dynamicznej wraz z wyposażeniem (zestaw: dwa kosze do koszykówki, dwie bramki do piłki nożnej/ręcznej, dwa słupki do siatkówki/tenisa), montaż oświetlenia i piłkochwytów,
c)  budowie siłowni zewnętrznej: montaż urządzeń (narciarz, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, drabinka, wioślarz, wieża sprawnościowa, drabinki, wyciskanie siedząc/wyciąg górny-zestaw dla niepełnosprawnych), nawiezienie, wyrównanie terenu, bezpieczna nawierzchnia przy urządzeniach,
d) remoncie/modernizacji boiska sportowego: nawiezienie, wyrównanie terenu boiska, zasianie, montaż lamp do istniejących słupów, kamery z rejestratorem ruchu i nagrywaniem - 3 szt, piłkołapy, trybuny przenośne zewnętrzne trzyrzędowe z kratowym podestem,
e)   remoncie/modernizacji/budowie placu zabaw:  budowa/montaż urządzeń ( karuzela z kierownicą, huśtwaka 'bocianie gniazdo', altanka drewniana dla 10-12 osób, stół betonowy do grę w szachy z ławkami, stoliki piknikowe z ławkami (2szt) ławka drewniana z oparciem (3szt), stojak na rowery 6 miejscowy (2szt), kosz na śmieci (3 szt),
f) remoncie/modernizacji/budowie ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego wokół budynku, boiska wielofunkcyjnego oraz boiska trawiastego, który jest spójny z całym kompleksem sportowo-rekreacyjnym.

2) w Ciasnem:
a)  remoncie/modernizacji świetlicy wiejskiej,
b) budowie sceny letniej wraz z zadaszeniem przy budynku świetlicy wiejskiej,
c) budowie siłowni zewnętrznej: montaż urządzeń (rower, narciarz, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, drabinka, ławka, wahadło, wioślarz, wieża sprawnościowa, drabinki, wyciskanie siedząc/wyciąg górny-zestaw dla niepełnosprawnych), nawiezienie, wyrównanie terenu, budowa bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach.

3) w Karakulach:
a) remoncie/modernizacji boiska sportowego: nawiezienie, wyrównanie terenu boiska, zasianie, budowa oświetlenia  - 4 słupy z latarniami, montaż uniwersalnych słupów do siatki + siatka (piłka siatkowa, babington), piłkochwyt od strony wschodniej, kamery z rejestratorem ruchu (również nocą) i nagrywaniem - 2 szt, trybuny zewnętrzne dwurzędowe z podestem, odnowienie całego ogrodzenia wokół terenu rekreacyjno – sportowego,
b) budowie/modernizacji placu zabaw: budowa/montaż urządzenia linowo-wspinaczkowego typu 'małpi gaj', budowa bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach już istniejących i nowych,
c)  budowie/modernizacji siłowni zewnętrznej: montaż urządzeń (narciarz, motyl, prasa nożna), budowa bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach już istniejących i nowych,
d)  przebudowie/modernizacji altany wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół (zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją w granicach kwoty i powierzchni     nieruchomości do tego przeznaczonej): montaż ażurowych ścian w celu wzmocnienia konstrukcji (z trzech stron), budowa kominko - grilla przy istniejącej altanie, doświetlenie altany i placu, zakup ławek parkowych 2 szt., nawiezienie, wyrównanie, zasianie trawy pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną,
e)  remoncie magazynku o pow. 21m.kw.: zabudowa zbędnych otworów, zakup i wstawienie nowych drzwi i okna, otynkowanie wewnątrz i na zewnątrz,
f) budowie parkingu (od ul. Zagumiennej) - pow. 200m.kw. : wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, ułożenie kostki brukowej, oznakowanie miejsc parkingowych, montaż stojaka na rowery 6 miejsc.

Wniosek nr 13 - Siłownie, place zabaw i doposażenie oraz modernizacja boisk w Sobolewie, Henrykowie, Grabówce, Zaściankach i Supraślu. Etap II - 1 500 000 zł zakłada działania na:

1) placu przy świetlicy wiejskiej w Henrykowie: montaż systemu nawadniającego boisko, oświetlenie boiska lampami solarnymi, ustawienie trybuny z zadaszeniem, montowanie piłkochwytu, zagospodarowanie terenu przed świetlicą.     

2) boisku wiejskim w Sobolewie: montaż systemu nawadniającego boisko, oświetlenie boiska, ustawienie trybun z zadaszeniem,

3) działce za Przedszkolem Samorządowym w Grabówce (ul. Leszczynowa):

 1. a) budowa placu zabaw i boiska na działce za Przedszkolem Samorządowym w Grabówce (ul. Leszczynowa): boisko do gry w piłkę i kosza, betonowy stół do tenisa stołowego, asfalt na ścieżkę do nauki jazdy na rowerze, rolkach, wrotkach, zestaw ze zjeżdżalniami, zestaw zabawowy Bank, mała zjeżdżalnia, piaskownica, zestaw zabawowy Małpi Gaj, huśtawka wahadłowa podwójna + gniazdo, karuzela z siedziskami, tablica do pisania kredą, bujak Konik bujak Motorek, ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery, linarium, mrowisko,
 2. b) Budowa siłowni: wahadło, prasa nożna, wioślarz, wyciąg górny, biegacz, orbitrek, koła tai chi, drabinka, wyciskanie siedząc, podciąg nóg, ławka, prostownik pleców, twister siedząc, ogrodzenie, oświetlenie, trawa na boisko,
 3. c) Oświetlenie, ogrodzenie i monitoring na boisku wiejskim na ul. Jodłowej w Grabówce.

4) w Supraślu: działki nr: 33/17 – plac zabaw ul. Majowa oraz dz. nr. 2059 i 2067 – przy ul. Ojców Bazylianów i Wróblewskiego:

 1. a) doposażenie istniejącego placu zabaw i modernizacja boiska, montaż ławek z oparciem i koszy na śmieci, dwa zestawy zabawowe, stojak na rowery, boisko do gry w piłkę i kosza,
 2. b) budowa siłowni zewnętrznej: biegacz, orbitrek, koła tai chi małe, drabinka, podciąg nóg, ławka, prostownik pleców, twister siedząc, wahadło, prasa nożna, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc,
 3. c) budowa ogrodzeni, oświetlenia, montaż monitoringu.                                                                                   

5) boisku przy ul. Górka Tomka w Zaściankach: modernizacja nawierzchni boiska, nawodnienie boiska, oświetlenie, ustawienie trybuny z zadaszeniem.

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Czerwiec 2020 
PnWtŚrCzPtSoN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.