w ostatnich dniach do Urzędu Miejskiego w Supraślu wpłynęło wiele zapytań dotyczących przyszłej lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Karakulach na działce 1488.
Uprzejmie informujemy, że Gmina Supraśl nie planuje budowy PSZOK-u w pobliżu zwartej zabudowy wsi Karakule. W celu budowy w/w punktu Gmina Supraśl pozyskała działkę o numerze geodezyjnym 1560/3 położoną w obrębie Karakule, która nie jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie z zabudową mieszkaniową.

Mapa zawiera lokalizację działki, na której planujemy budowę PSZOK-u.

pszok karakule