Jazda nierówną trylinka przejdzie do historii.


Prace zostały podzielone na etapy. Pierwszy etap, który ma się zakończyć z ostatnim dniem października br. obejmuje przebudowę ulicy Osiedle Robotnicze w Supraślu na od ulicy Ks. O. Sidorowicza do ulicy Żwirki i Wigury. Wchodzą w to: roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, wykonanie robót ziemnych, wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi i zjazdów oraz chodników.


Na remontowanym odcinku zaprojektowano ulicę i wjazdy z kostki brukowej betonowej. Mają one być dostosowane do istniejących wjazdów bramowych. Przewidziano spadek daszkowy oraz obustronne brukowane chodniki o zmiennej szerokości.


Prace w rejonie skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury polegać będą na dostosowaniu do istniejącej nawierzchni tej ulicy. Projekt obejmuje regulację i przebudowę armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni i oznakowanie pionowe.

Osiedle Robotnicze 14 3

Osiedle Robotnicze 14 2

Osiedle Robotnicze 14 1