Na mocy decyzji PPIS w Białymstoku kąpielisku w Supraślu zostaje ponownie otwarte z dn. 30 lipca 2020 r.

Zapraszamy do korzystania z naszej plaży.