W dn. 30 - 31. 07 i 3. 08 będzie układana nawierzchnia na ul. Granicznej, Dolnej i Wiosennej

W związku z budową nawierzchni jezdni w postaci  warstwy  asfaltowej ścieralnej na ulicy Granicznej, Dolnej i Wiosennej, Wykonawca robót UAB Siauliu Plentas Sp. z o.o. Oddział w Polsce informuje o planowanych utrudnieniach w ruchu w dniach 30-31 lipca oraz 3 sierpnia 2020r. Utrudnienia wystąpią w postaci chwilowego braku przejezdności na odcinkach o długości około 200 m ulicy, sukcesywnie zamykanych i otwieranych wraz z postępem robót.
Planowane jest układanie warstwy ścieralnej:
1)    W dniu 30 lipca warstwa ścieralna w ul. Granicznej od ulicy Egipskiej do ul. Dolnej.
2)    W dniu 31 lipca planowane jest ułożenie warstwy ścieralnej w ul. Dolnej i Wiosennej zaczynając od ul. Sosnowej w kierunku ul. Granicznej oraz w ul. Wiosennej.
3)    Natomiast 3 sierpnia będą prowadzone prace na wlotach ulic dochodzących do ul. Dolnej, tj. Wesołej, Bajecznej.
Zamknięcie odcinków dla ruchu nastąpi od godz. 7:30 do godz.18:00.

 W związku z powyższym Wykonawca prosi o ostrożną jazdę ze względu na toczące się obok roboty drogowe oraz pojazdy budowy.