Wspólna inicjatywna IV Komisariatu Policji w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Supraślu : maseczki ochronne trafiły do policjantów Posterunku Policji w Zaściankach.

maseczki policja 2