Rozpoczął się remont jednego z najbardziej zniszczonych czasem zabytków Supraśla – domu staromiejskiego znanego jako Stara Plebania.


Siedziba dawnej plebanii na rogu ulic Piłsudskiego i 3 Maja pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Niestety, obiekt w samym centrum Supraśla zamiast cieszyć ocy oglądających, straszy.

Starania o remont trwały kilka lat. Były one o tyle trudne, ponieważ: obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, a co za tym idzie procedura remontowa jest znacznie bardziej skomplikowana niż w przypadku zwykłego budynku, zaś sam remont wyniesie kilka milionów złotych, na co właściciela, czyli Parafii pw. NMP Królowej Polski w Supraślu nie stać.

W 2016 roku po dokonaniu oględzin i ocenie stanu technicznego konstrukcji, pokrycia dachowego, utrzymania elewacji, eksperci stwierdzili, że dawna plebania w Supraślu kwalifikuje się do remontu kapitalnego, a jej stan jest katastrofalny. Obluzowane i spadające dachówki spadały na chodnik, a skorodowana więźba dachowa grozi awarią dachu. Gzymsy uległy korozji i destrukcji w miejscach zacieków spowodowanych nieszczelnościami dachu. Rynny z blachy były silnie skorodowane, a rur spustowych nie było. Kominy spalinowe rozsypały się. Od strony wschodniej końcówki belek stropowych w miejscach oparcia na ścianach zewnętrznych spadły wraz z podsufitką do wnętrza budynku.
Wydano więc zalecenie bezzwłocznego zabezpieczenie obiektu przed awarią. Parafia z własnych środków wykonała zabezpieczenia budynku w postaci osłon drewnianych chroniących przechodniów przed spadającymi elementami dachu oraz odpadającym tynkiem, a także okna zabiła deskami.

Katastrofalny stan zabytku w przeciągu kolejnych lat pogorszył się. Warunki atmosferyczne i brak jakichkolwiek prac doprowadził do całkowitego zniszczenia stropów i dachu. Obecny moment jest ostatnim możliwym na uratowanie budynku przed całkowitym zawaleniem stropów i dachu.

Dlatego budynek będzie kapitalnie remontowany, po to, by w przyszłości powstało w nim Muzeum Tradycji Katolickiej Ziemi Supraskiej gdzie wystawione zostaną eksponaty dziś niedostępne. Muzeum ma być miejscem organizacji wystaw i spotkań ukierunkowanych na propagowanie tożsamości lokalnej, kultury, postaw chrześcijańskich, obywatelskich i patriotycznych. Dzięki nim wyremontowany obiekt przyczyniać się będzie do podtrzymania i rozpowszechnienia polskiej tradycji narodowej i państwowej oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej i regionalnej.

Parafia zainwestowała własne środki, zbierane są też datki na tacę. Ale to wciąż za mało. Ze wsparciem wyszła Gmina Supraśl, która na remont budynku w tym roku przeznaczyła 40 000 zł dotacji celowej oraz Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeznaczając 170 000 zł. Wystąpiono również z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie remontu kwotą 189 684,31 zł, ale Piotr Gliński - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowej, podczas ostatniej wizyty w Supraślu (w piątek 03.07.) obiecał przekazać 100 000 zł.

Mieszkańcy i turyści również mogą dołożyć swoją cegiełkę, wpłacając dowolne kwoty na konto parafii NMP Królowej Polski w Supraślu:
Bank Spółdzielczy w Białymstoku, oddział w Supraślu
ul. Piłsudskiego 7, 16-030 Supraśl
nr rachunku: 59 8060 0004 0680 0938 2000 0010
tytuł : REMONT STAREJ PLEBANII.

 


stara plebania

Zdjęcie 1951 r. Msza prymicyjna ks. Stanisława Piotrowiskiego. W tle budynk Starej Plebanii.

Z archiwum Urzędu Miejskiego w Supraślu