Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, działka oznaczona numerem geodezyjnym 1888/12 o powierzchni 0,0690 ha położona przy ul. Ks. St. Piotrowskiego w Supraślu (kliknij)