Tradycyjnie, na początku stycznia w partnerskiej gminie w Niemczech odbywa się spotkanie noworoczne przedstawicieli wszystkich miast zaprzyjaźnionych z Grosseneten. Wzięli w nim udział przedstawiciele gminy Supraśl.


W spotkaniu uczestniczył m.in. pan Christian Wolf Starosta Oldenburga. Zaproszenie od pana Thortena Schmidtke - Burmistrza Grossenkenten otrzymała również Gmina Supraśl, którą to 08 stycznia reprezentowali: Burmistrz Radosław Dobrowolski, Monika Suszczyńska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Supraślu, Krystyna Woronko-Radna Gminy Supraśl oraz Mariusz Żukowski-Sekretarz Gminy. Nasza delegacja wręczyła włodarzom Grossenkneten flagę Gminy Supraśl, która to zostanie zawieszona przed niemieckim magistratem.


Burmistrz Supraśla w swoim przemówieniu wspomniał o dotychczasowej międzynarodowej współpracy oraz o inwestycjach, jakie udało się zrealizować w gminie Supraśl.
- Wykorzystaliśmy największą historii naszego samorządu kwotę środków z UE na strategiczne inwestycje – powiedział Radosław Dobrowolski. – Nasz budżet wydatków przekroczył sto mln. zł. tj. ok. 23,2 mln Euro. Nasza gmina ulokowała się w czołówce progresywnych polskich samorządów. Aż połowa wydatków została przeznaczona na inwestycje. Największą z nich była budowa Przedszkola Samorządowego w Grabówce oraz budowa dojazdów i uzbrojenie inwestycyjne strefy uzdrowiskowej w Supraślu. W stolicy gminy wyremontowaliśmy rynek miejski tworząc stylizowane na staromiejski plac targowy.
Nawiązano także do największego owocu współpracy międzynarodowej- wymiany młodzieży szkolnej, która to odbędzie się również w tym roku.

Podczas noworocznego spotkania po raz pierwszy, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego – pani dr Iwona Wieczorek wraz z panem Łukaszem Barańskim z NIST, którzy w połowie tego roku zorganizują w Supraślu polsko-niemiecką konferencję w której wezmą udział wszystkie partnerskie miasta z Polski i Niemiec.
Nie obyło się też bez spotkania „roboczego”, podczas którego dyskutowano nad planami współpracy na najbliższy czas: rewizyta młodzieży ze szkół podstawowych w Supraślu i Sobolewie w Grosseneneten, przyjazd grupy myśliwych (sygalistów) z Niemiec na Dni Supraśla, wspólna publikacja nt. wieloletniego partnerstwa.

 

O spotkaniu pisały niemieckie media, m.in. dziennik Nordwest Zeitung

wizyta grosseneneten 08.01.2019

 

Burmistrz Supraśla w swoim przemówieniu wspomniał o dotychczasowej międzynarodowej współpracy

grosenketen 08.01.2019

 Burmistrz Supraśla wraz z Radnymi z gminy Grossenkneten

50644029 2285338771748433 186124572435677184 n

Podczas spotkania roboczego omawiano dalszą wpółpracę międzygminną