Z wizytą w hotelu Knieja

30.01. b.r. Rada Seniorów Gminy Supraśl złożyła wizytę w Centrum Konferencyjno – Bankietowym w Hotelu „Knieja” w Supraślu. Głównym celem było zapoznanie się Rady z nowym projektem właścicieli hotelu dotyczącym organizacji dziennego pobytu osób starszych i potrzebujących stałej pomocy w ramach projektu UE i z wykorzystaniem środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

 

Seniorów przyjęła i udzieliła informacji Pani Halina Zembrowska, współwłaścicielka hotelu. Z informacji przekazanych Radzie wynika, że w IV kwartale 2019 roku zostanie otworzony "Dzienny Dom Pobytu Seniora" dla ok. 80-100 osób. Dom czynny będzie w godz. 7:00 – 20:00, a koszty pobytu pensjonariuszy pokrywać będą oni sami bądź ich opiekunowie. Przewiduje się, że koszt pobytu jednej osoby przez osiem godzin przez 21 dni w miesiącu wynosić będzie ok. 1500 zł. Więcej szczegółów dotyczących organizacji Domu Pomocy w połowie br.

Rada Seniorów z uwagą śledzić będzie rozwój tej bardzo pożytecznej dla środowiska senioralnego inicjatywy.