Patriotyzm Supraskich Przedszkolaków nagrodziny

Przedszkole w Supraślu otrzymało nagrodę w konkursie pt. „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało – Czerwonych”.

 

W związku z przypadającą jesienią setną rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości - Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”, a tegoroczny rok szkolny 2018/2019 „Rokiem Niepodległej”.

W naszym przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, uczymy szacunku dla polskich symboli. Rocznicę odzyskania Niepodległości obchodzimy przez cały rok kalendarzowy obejmujący poprzedni, jak również obecny rok szkolny.

Dzieci poznają wiersze i opowiadania patriotyczne, regiony Polski oraz ich legendy, uczestniczą w gminnych obchodach uroczystości narodowych śpiewając pieśni czy tańcząc tańce ludowe. Jako społeczność przedszkolna czcimy pamięć poległych odwiedzając groby żołnierzy – składamy kwiaty i zapalamy znicze. Organizujemy konkursy wewnątrzprzedszkolne dotyczące naszej narodowości oraz naszego patrona – Jana Pawła II – Wielkiego Polaka. W ubiegłym roku szkolny dodatkowo przeprowadziliśmy bieg przedszkolaków w barwach narodowych biorąc udział w IV Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków.

Tegoroczne obchody uczczenia setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości obchodzić będziemy podczas Wieczoru Pieśni Patriotycznych wspólnym z Rodzicami i najbliższymi naszych wychowanków, jak również ze społecznością supraską, która będzie chciała ten wieczór spędzić razem z nami.

Działania podjęte przez nasze przedszkole zostały docenione i zauważone i dnia 8 października 2018r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej odebraliśmy NAGRODĘ jako jeden z 10 laureatów konkursu pt. „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało – Czerwonych” zorganizowanym przez Kuratora Oświaty w Białymstoku we współpracy z MDK w Białymstoku. Do konkursu przystąpiło 131 placówek oświatowych z całego województwa. Wyłoniono 10 nagród i 20 wyróżnień. Nasza delegacja odebrała nagrodę z rąk Wojewody Podlaskiego pana Bohdana Paszkowskiego, z rąk Podlaskiego Kuratora Oświaty – pani Beaty Pietruszki oraz z rąk Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury pani Iwony Szcześniak.

To wielkie uznanie dla całej naszej społeczności przedszkolnej, gdyż działania o zasięgu lokalnym, które podejmujemy są doceniane również w środowisku oświatowym.

Dzięki działaniom podejmowanym przez nauczycieli przedszkola uczymy najmłodszych, że patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale jest się nim także, na co dzień wtedy, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy dba się o język polski, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach….. bo patriotyzm to miłość, a miłość to wierność w służbie.

 

tekst: Beata Grochowska - Surowiec Dyrektor Przedszkola