O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że XXI sesja Rady Miejskiej w Supraślu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r.  o godz.1700 .

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.
  2. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2024,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  4. w sprawie zmiany wpf na 2020 r.
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”
  6. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Supraśl,
 3. Przyjęcie budżetu gminy na 2021 r. :
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  2. opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na 2021 r.
  5. podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 r.
 4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
 8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.
 9. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374 z późn. zm.) informuję o warunkach odbywania Sesji Rady Miejskiej w Supraślu zwołanej na dzień 29 grudnia 2020 r.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość t.j. dyskusja i głosowania odbędą się poprzez system informatyczny.

Zachowując zasady bezpieczeństwa tj. odległości między uczestnikami sesji, na sali obrad wyznaczyłam 14 miejsc dla uczestników sesji i osób z publiczności. W pierwszej kolejności wstęp na sesję Rady mają uczestnicy sesji tj. Radni, Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny i 3 osoby z obsługi Rady. W przypadku gdy liczba uczestników sesji osiągnie 14 osób, kolejne osoby nie będą wpuszczane. Uczestnicy sesji i osoby z publiczności zajmą wyznaczone przez Przewodniczącą Rady Miejsca.

Uczestnikom sesji i osobom z publiczności zostaną zapewnione jednorazowe środki ostrożności tj. maski ochronne, rękawiczki lateksowe i płyn dezynfekujący.

Sesja Rady Miejskiej w Supraślu, tak jak każda inna sesja, będzie transmitowana on-line.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu.

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Styczeń 2021 
PnWtŚrCzPtSoN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.