XXV Konkurs Plastyczno-Literacki „Bezpieczeństwo nad wodą w okresie lata 2018”

Niedziela, 17 czerwca 2018

Regulamin XXV Konkursu Plastyczno-Literackiego „Bezpieczeństwo nad wodą w okresie lata 2018”

1.Organizator :
Wojewoda Podlaski, Burmistrz Supraśla,
Uczelnia Jańskiego w Łomży,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Białymstoku,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,
Grupa Ratownicza Nadzieja,
Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom  i Ratowania Tonących,
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo”,
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego,
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku,
Studio Sportowo-Rekreacyjne „Salto” w Białymstoku,
Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT Ziemia Łomżyńska”,
Klub Karate Shotokan ,,Bushido”  Supraśl,

Młodzieżowy Klub Sportów Walki  ,,Shogun”  Białystok.

 1. 2. Uczestnicy konkursu
  Konkurs jest bezpłatny i adresowany do:
  - dzieci z przedszkoli,
  - uczniów klas I-VI szkół podstawowych,
  - uczniów gimnazjów.
 2. 3. Cele konkursu
  Cel ogólny - wyłonienie najciekawszych prac plastycznych i literackich, odzwierciedlających zagadnienia dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą w okresie wakacyjnego wypoczynku
  w 2018.

Cele szczegółowe:
- zachęcanie uczniów do twórczych poszukiwań różnorodnych technik plastycznych i twórczości literackiej jako środka wypowiedzi,
- poznanie, uświadomienie i popularyzacja zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą w okresie lata,
- kształtowania postawy i respektowania norm społecznych,
- promocja utalentowanych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- kształtowanie postaw i zachowań w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą w okresie lata,
- motywowanie dzieci do zdobywania wiedzy, kształtowania umiejętności i wyrabiania nawyków
w przedmiocie samoratownictwa, ratownictwa wodnego i ratownictwa medycznego,
a także wpajanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą w okresie lata,
- kształtowanie wartości moralnych i chęci niesienia pomocy wzajemnej w trudnych sytuacjach nad wodą w okresie lata,
- motywowanie dzieci do poszanowania zdrowia i życia ludzkiego,
- promowanie bezpiecznego i zgodnego z zasadami ekologii wypoczynku nad wodą w okresie lata.

Prezentacja wyłonionych prac plastycznych i literackich w konkursie nastąpi podczas XXV Zawodów
w Ratownictwie Wodnym i Medycznym Dzieci i Młodzieży na Plaży Miejskiej w Supraślu 17czerwca 2018. W przypadku niepogody prace zostaną wyeksponowane i nagrodzone w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Supraślu.

 1. 4. Komitet organizacyjny konkursu
  dr Joanna Karpowicz,
  dr Antoni Roman,
  mgr Małgorzata Roman,
  mgr Andrzej Olchowik,
  mgr inż. Robert Kosiński,
  mgr Grzegorz Żendzian,

mgr Sławomir Romańczuk
lic. Daniel Borys,
Krystyna Radion,
Krystyna Faryna.

 1. 5. Temat i kategorie konkursu
  „Bezpieczeństwo nad wodą w okresie lata 2018”.
 2. a. Przedszkole
  prace plastyczne w formacie A4 (kredka, ołówek, farby, tusz, węgiel lub wydzieranka),
  prace wyrażone słowem na papierze (opowiadanie, wiersz, hasło),
  prace z dziedziny ekologii (albumy, makiety o formacie A4).
 3. b. Szkoła Podstawowa (kl. I-VI)
  prace plastyczne w formacie A4 (kredka, ołówek, farby, tusz, węgiel lub wydzieranka),
  prace wyrażone słowem na papierze (opowiadanie, wiersz, hasło),
  prace z dziedziny ekologii (albumy, makiety o formacie A4).
 4. c. Gimnazjum
  prace plastyczne w formacie A4 (kredka, ołówek, farby, tusz, węgiel lub wydzieranka),
  prace wyrażone słowem na papierze (opowiadanie, wiersz, hasło),
  prace z dziedziny ekologii (albumy, makiety o formacie A4).
 5. 6. Warunki konkursu
  a. prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie,
  b. każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę z każdej kategorii,
  c. prace należy wysłać na adres: Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących 15-440 Białystok ul. Icchoka Malmeda 13 B lok.27 lub zadzwonić : 503464946 w celu osobistego przekazania prac. Termin dostarczenia prac: do dnia 17.06.2018.
  d. do pracy musi być dołączona:
  •deklaracja uczestnika konkursu plastyczno-literackiego wraz z opinią o nim, wystawiona przez osobę dorosłą opiekującą się młodym twórcą (rodzica lub opiekuna, nauczyciela, bądź instruktora kulturalno-oświatowego),
  •upoważnienie do wykorzystania pracy w publikacji i jej publicznej prezentacji.

Deklaracja uczestnika konkursu plastyczno-literackiego powinna zawierać następujące informacje:
• imię i nazwisko, wiek autora pracy i rodzaj kategorii konkursowej,
•nazwę jednostki organizacyjnej, rekomendującej pracę, adres, telefon, adres e-mail, pieczęć i podpis dyrektora,
• imię i nazwisko osoby, pod kierunkiem której praca została przygotowana,
• opinię o uczestniku konkursu plastyczno-literackiego.

Upoważnienie powinno zawierać następującą treść: „Ja niżej czytelnie podpisany(a) przekazuję nieodpłatnie pracę, która została przygotowana pod moim kierunkiem na własność organizatorom konkursu plastyczno-literackiego „Bezpieczeństwo nad wodą w okresie lata 2018” i upoważniam ich do wykorzystania pracy w publikacji oraz publicznej prezentacji”, a także datę wystawienia upoważnienia.
e. organizatorzy konkursu plastyczno-literackiego nie przyjmują prac grupowych lub zbiorowych.

 1. 7. Etapy konkursu plastyczno-literackiego
  • I etap - nadsyłanie lub przekazanie prac w terminie do 17.06.2018,
  • II etap - ogłoszenie wyników i publiczna prezentacja prac ocenionych przez komisję konkursową oraz wręczenie nagród podczas XXV Zawodów w Ratownictwie Wodnym i Medycznym Dzieci
  i Młodzieży na Plaży Miejskiej w Supraślu 17 czerwca (niedziela) 2018. W przypadku niepogody prace zostaną wyeksponowane i nagrodzone w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Supraślu.
 2. 8. Komisja konkursowa i rozstrzygniecie konkursu
  a. Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku przedstawia propozycję jury Komitetowi organizacyjnemu Konkursu, który ostatecznie zatwierdza skład osobowy jury.
  b. Kryteria oceny prac:
  • zgodność z tematyką konkursu,
  • niebanalny pomysł realizacji,
  • ocena realizacji wizualnej oraz elementy struktury (spójność wizji artystycznej),
  • ciekawy pomysł na opowiadanie, wiersz, hasło,
  • ciekawy pomysł na albumy, makiety o formacie A4 z dziedziny ekologii.
  c. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
  d. Jury zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień w każdej z kategorii.
  e. Dokładny termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany na stronie internetowej:
  www tztirt.prv.pl
 3. 9. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczycieli:
  a. A. Roman, Ratownictwo wodne, Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, Białystok 2017,
  b. F . Haber, Bezpieczna woda, Wydawnictwo Aqua-Fitness, Warszawa 2015,
  c. B. Naubart, S. Stakoslaw, J. Chołaścińska, Plastyka, podręcznik, WSiP, Warszawa 2015,
  d. M. Janota-Bzowska Plastyka, podręcznik, Wydawnictwo Juka Warszawa 2011.
 4. 10. Przepisy końcowe
  a. Jeżeli prace nie będą spełniały wymagań regulaminu lub zostaną nadesłane po terminie, nie zostaną dopuszczone do konkursu.
  b. Organizator nie ponosi żadnych odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane z dostarczeniem prac do Organizatora.
  c. Nadesłanie prac na konkurs wraz z deklaracją jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na nieodpłatne wykorzystanie prac w prasie, telewizji, katalogach, informatorach, publikacjach i na plakatach w celach promocji konkursu oraz informowania o jego przebiegu i wynikach.
  d. Wszelka korespondencja i wymiana informacji pomiędzy Organizatorem Konkursu oraz Uczestnikami prowadzona jest w formie pisemnej i przekazywana listowanie lub telefonicznie,
  e. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne,
  f. Wszelkie informacje na temat konkursu można otrzymać wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kalendarium

 Styczeń 2019 
PnWtŚrCzPtSoN
 123456
78910111213
1415161718
222324252627
28293031   

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.